Çağımızın sorunu: İLETİŞİMSİZLİK!

Bikız99

Öncelikle iletişimin ne olduğuyla başlayalım.

İletişim; en az iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen, duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişine denir. İletişim kurmak için insanların karşılıklı diyalog halinde olması gerekmez. Birbirini fark eden en az iki insanın konuşmaları ya da konuşmamaları, jest ve mimikleri, birbirine bakışları vs. hepsi iletişime girer. İki insanın birbirlerini yok saymalarında da bir anlam verişi, dolayısıyla iletişim söz konusudur.

Çağımızın sorunu: İLETİŞİMSİZLİK!

Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için çevresindekilere iletişime geçer. Ayrıca ruhsal - bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim oldukça gereklidir.

Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı işletebilmek için iletişim şarttır. Bu da gösteriyor ki iletişim, bir insanı yakın ve uzak çevresine bağlayan halkadır.

Çağımızın sorunu: İLETİŞİMSİZLİK!

Peki ya iletişimsizlik nedir?

İletişimin iki farklı yönü vardır. Bunlardan biri, olayların algılandığı, yorumlandığı, düşüncelerin ve cevapların oluştuğu bireylerin öznel iç dünyası; diğeri ise bireylerin bu olaylar ve durumlar karşısında gösterdiği tepkiler, verdiği cevaplardan oluşan sosyal dış dünyalarıdır.

Çağımızın sorunu: İLETİŞİMSİZLİK!

İletişim durumunda bizler karşımızdaki bireyin yalnızca bize cevaplar ya da herhangi bir şekilde verdiği geri dönüşleri görür duyarız. Yani biz bireyin ancak dış dünyası hakkında fikir sahibi olabiliriz. Fakat bu gördüğümüz dış dünyanın aksine bir de bizim bilemediğimiz bir iç dünya vardır. Birey çevresine uyum sağlamak, dışlanmamak, sevilmemek gibi kaygılarla iç dünyasından bağımsız, farklı bir dış dünya oluşturur. Bu da bireyin iç çatışma yaşamasına sebep olur.

Çağımızın sorunu: İLETİŞİMSİZLİK!

İç çatışma yaşayan bireyler dış dünya ile iletişimini de gittikçe keser ve yalnızlaşır. Kendini yalnız hisseder ve tüm metabolizması bundan etkilenir. Bir noktadan sonra ise bu durum bir kısır döngüye girer ve artarak devam eder.

Etkili iletişim:

Etkili iletişimi, hem sözel hem de beden dili olarak bir bütün halinde ele almalıyız ve değerlendirmeliyiz. Kendimizi ifade etmenin en kolay ve en hızlı aracı olan konuşma, iletişim sürecinin büyük bir paydaşı. Ancak etkili iletişimi "Etkili konuşma dili ve düzgün diksiyon" ile sınırlamak yanlış olur. Etkili iletişimin başlıca unsurları şunlardır:

1) Dinlemeyi bilmek

Karşılıklı iletişim kurmak ve bunu doğru bir şekilde yapabilmek için bizim dışımızdakilerin ne düşündüğünü, fikirlerini iyi bir şekilde dinlemeliyiz ki iletişim anlam kazansın.

Çağımızın sorunu: İLETİŞİMSİZLİK!

2) Hazırlıklı olmak

İletişimde pastanın büyük yarısına sahip olan konuşma öncesinde gerek ruhsal ve gerekse zihinsel olarak yapılacak olan hazırlıkla konuşmaya başlamak etkili bir iletişimin sürdürülebilmesini sağlayabilir.

Çağımızın sorunu: İLETİŞİMSİZLİK!

3) Dinleyenlerle ortak paydada buluşmak

Dinleyicilerin zevkleri, ilgi alanları, cinsiyetleri, yaşları... gibi birçok unsura dikkat edilerek kurulan iletişim rastgele bir diyalogdan çok daha etkili olacaktır.

Çağımızın sorunu: İLETİŞİMSİZLİK!

4) Jest ve mimikleri kullanmak

İletişim sürecinde bireyler aralarında yalnızca sözel etkileşim kurulmaz. İletişimin sözel yanının önemli olduğu kadar bedensel hareketler olarak tanımlayabileceğimiz beden dilini de yabana atmamak gerekiyor. Çünkü iletişimin henüz başında, doğru izlenim için bedenin söyledikleri en az konuştuklarınız kadar önemli.

Çağımızın sorunu: İLETİŞİMSİZLİK!

Bu yazıdan sonra daha mutlu iletişim kurmanız dileğiyle... ☺☺

Çağımızın sorunu: İLETİŞİMSİZLİK!
10 Görüş