Sohbet 2 ay

Mobilya Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Murat Özkardeş Röportajı

Sempre Ofis Mobilyaları Sahibi Murat Özkardeş ile sektöründeki sorunları ve bu sorunlar ile ilgili sunduğu çözüm önerilerini konuştuk. Çok verimli bir konuşma oldu. Kendisine bize verdiği bu değerli bilgiler için teşekkürlerimi sunuyorum.

Murat Özkardeş
Murat Özkardeş

Sorun:

Hammadde fiyat artışları, enflasyon yüksekliği, nakit ve peşine dönen satın almalar sebebi ile sermaye yetersizliği yaşanmakta ve işletmeler aynı üretimi ayni sermaye ile gerçekleştirememekte.

Özellikle mobilya sektörü 10 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için yeni makine, yeni üretim alanları yatırımına gerek duymakta kısaca yatırım yapmak ve orta ölçekli küçük işletmelerin de büyümesi gerekmekte. Ancak yatırımların ve üretimin sürekliliği, ihracatın artması için işletmenin ihtiyaç duyduğu finansmana erişmede sıkıntı yaşanmakta.

Çözümü Önerisi:

Uzun vadeli düşük faizli yatırım ve işletme kredisi temini.

Sorun:

Üretim düşüşleri ve lojistik aksamalar sebebiyle hammadde ve ara malı tedariki konusunda yaşanan sıkıntılar, imalat sanayini tehdit edecek boyuta ulaşmış ve yükselen hammadde fiyatları bugünlerde hemen hemen tüm sektörlerin en önemli sorunu haline gelmiş bulunmaktadır.

Küresel bazı şirketlerin üretimi azaltması, yerel üreticilerin de iç piyasanın taleplerine öncelik vermeyerek ihracata yönelmesi, demir ve çelik hammaddesini yoğun olarak kullanan alt sektörlerin üretim planlarını olumsuz bir şekilde etkilemiştir.

Çözümü Önerisi:

Sanayicilerimizin rekabet gücünün korunması amacıyla hammadde ithalatının teşvik edilmesi, ara malı ihracatına kısıtlama getirilmesi, ayrıca hammadde ve ara malı üretimi yapacak yeni tesislerin teşvik edilerek, lojistik hatların sayılarının artırılması ve bu konudaki aksamaların giderilmesi.

Sorun:

Sanayimizin enerji girdilerinden olan doğalgaza ve elektriğe yapılan zamlar üretim ve maliyetler üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır.

Çözümü Önerisi:

Sanayici üyelerimizin üretim güçlerinin korunması amacıyla enerji maliyetleri üzerindeki ÖTV ve KDV yükünün indirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.

Sorun:

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki KDV istisnasının, yapılan üretim faaliyetleri içinde ana üretimi destekleyici yan işler (özellikle alt yüklenici veya taşeron kullanımı gerektiren faaliyetler) için kesilen işçilik faturalarında uygulanmamakta; DİR yan sanayici kullanımına izin veriyor olsa bile, yan sanayici tarafından yapılan işlerde bu istisnanın uygulanmayışının üreticiler nezdinde finansal zorluklara sebep olmaktadır.

Çözümü Önerisi:

İhracatı destekleyici faaliyetler kapsamında yan sanayicilere ve alt yüklenicilere de KDV istisnası uygulanması için gerekli düzenlemelerin yapılması.

Sorun:

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki KDV istisnasının, yapılan üretim faaliyetleri içinde ana üretimi destekleyici yan işler (özellikle alt yüklenici veya taşeron kullanımı gerektiren faaliyetler) için kesilen işçilik faturalarında uygulanmamakta; DİR yan sanayici kullanımına izin veriyor olsa bile, yan sanayici tarafından yapılan işlerde bu istisnanın uygulanmayışının üreticiler nezdinde finansal zorluklara sebep olmaktadır.

Çözümü Önerisi:

İhracatı destekleyici faaliyetler kapsamında yan sanayicilere ve alt yüklenicilere de KDV istisnası uygulanması için gerekli düzenlemelerin yapılması.

Sorun:

Sınır ötesi e-ticaret gönderilerinde ortaya çıkan yüksek kargo ücretleri e-ticaret hacminin artmasının önünde büyük engel oluşturmakta ve ihracatçıların mağduriyetlerine neden olmaktadır.

Çözümü Önerisi:

Lojistik kapasitenin gelişmesine yönelik eylemler hayata geçirilirken, yüksek kargo ücretlerini makul seviyelere çekecek faaliyetlerin planlanmasının da öncelikler arasında yer almasına yönelik devlet desteği mekanizması oluşturulması.

Sorun:

KDV alacaklarının birikmesi ve kamu ödemelerinden mahsup edilememesi.

Açıklama: Vergi ödemelerinde mahsup işlemleri uygulanabilmekte ancak, SGK ödemelerinden mahsup edilememekte, edilmesi halinde de işletmeler vergi dairelerinden “borcu yoktur” yazısı alamamakta, SGK ‘da borçlu gözükmekte, prim indirim hakkı kaybolmakta.

Çözümü Önerisi:

Birikmiş KDV alacaklarının, SGK mevzuatında gerekli düzenlemeler ve kurumlar arası entegrasyonun sağlanarak SGK ödemelerinden mahsup edilebilmesi sağlanmalı.

İlgili Kurumlar: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı

Mobilya Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Murat Özkardeş Röportajı
28 Görüş