28 gü

Hangı ideolojiyi benimsiyorsunuz?

Kumsaldegerel
Biliyorsunuz ki; Fransız devriminden sonra, sağcı ve solcu olarak, insanlık kesin bir şekilde ikiye bölündü. Günümüze, dek bir çok kavgayı, tartışmayı beraberinde getirdi. Peki sizin ideolojiniz ne? Neden o görüşü savunuyorsunuz? Bırbırımızı saygı çerçevesinde, biraz aydınlatalim... :)
Hangı ideolojiyi benimsiyorsunuz?
Hangı ideolojiyi benimsiyorsunuz?
14
2
Görüşünü yaz