Davul dengi dengine midir?

"Ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur.

Can da inci mercan da..."

Davul dengi dengine midir?
Davul dengi dengine midir?
Cevapla