Sizin yürekçeniz iyi mi?

Ehlivukuf u

"Bana ne kaç dil bildiğinden!

İnsanlığın nasıl,
yürekçen iyi mi?"

Cemal Süreya

Sizin yürekçeniz iyi mi?
Sizin yürekçeniz iyi mi?
11 Görüş