Ormanlar sizin için ne ifade ediyor?

Ehlivukuf u

-Ormanlar yazın ısıyı 5-8 derece düşürür, kışın 1-3 derece yükseltir. Nemi sabit tutar.

-Bir hektar ladin ormanı 32 ton, kayın ormanı,68 ton, çam ormanı ise 30 ton toz emer.

-Ormanlar 50 metre genişliğindeki bir otoparkın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azaltır.
-Ormanlar biyolojik dengeyi korur.
Yapraklı ağaçlardan oluşan bir bölgede 50 kuş türü yaşar.

-Kayın ağacı bir yıl içinde 700 kg. toz ve 300 kg. zehiri emerek dışarı süzer aşırı kirlenmede ise gövdesindeki bozulma ile alarm verir.

-Ormanlar ağaçsız bir alandan 8 kat daha fazla humus üretir.

-25 m boyunda bir kayın ağacı saatte 1.5 kg oksijen üretir.
-100 yaşındaki bir kayın saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder
-100 yaşındaki bir kayın yılda 30.000 litre su çeker ve erozyonu önler.
Ormanlar sizin için ne ifade ediyor?
Ormanlar sizin için ne ifade ediyor?
Ormanlar sizin için ne ifade ediyor?
10
7
Görüşünü yaz