Sosyal Medyadan Hakaret Etmek Suç Mu?

Sosyal Medyadan Hakaret Etmek Suç Mu?

Sosyal medyadan hakaret etmek suç mu? Bu son zamanlarda sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Ve zaman zaman da sosyal medyadan hakaret suç sayılacak ya da sayıldı gibi haberleri görüyoruz. Peki mevcut yasalarımıza göre sosyal medyadan hakaret suçu nasıl düzenlenmiştir.

İşte bu yazıda kısaca bu konulardan bahsedelim isterseniz.

Hakaret suçu, TCK’nın 125. Maddesinde şerefe karşı suçlar bölümünde suçu düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile beklenen hukuki yarar, bireylerin şeref, haysiyet ve namusu ile toplum içindeki itibarını diğer bireylere karşı korunmasıdır.

Sosyal medyadan hakaret suç mu?

TCK’nın 125. maddesinin birinci fıkrasında hakaret suçu “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek” olarak tanımlanmış olup, takip eden 2. fıkrada ise “Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” (TCK 125/2 ) şeklindeki düzenleme ile iletişim araçları, internet ve sosyal medya mecralarında suçun işlenmesi halinde aynı şekilde cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Görüldüğü gibi hakaret suçu internet ortamında, sosyal medya aracılığı ile de işlenebilmektedir.

Sosyal medyadan hakaret suçu çoğunlukla nasıl işlenmektedir?

  • Direkt olarak mağduru hedef alan ve iletişim araçları ve sosyal medya kanallarından gönderilen, sesli, yazılı ve görüntülü iletiler yolu ile kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde işlenecek fiiller huzurda hakaret suçu oluşturacaktır.
  • Mağduru direkt muhatap almayan ama başka insanların görebileceği şekilde, sosyal medya uygulamalarından, hakaret içerikli paylaşım yapılması durumunda gıyapta hakaret suçu oluşacaktır. Gıyapta hakaret suçunun cezalandırılabilmesi için söz konusu hakareti içeren paylaşımın, en az üç kişi tarafından ıttıla edilmesi gerekmektedir. Suçun bu hali, hakaret içeren paylaşımın, sınırlı sayıda üyesi bulunan mesajlaşma gruplarında ya da herkese açık olmayan sosyal medya hesaplarında paylaşılması durumunda oluşabilecektir.
  • Hakaret içerikli paylaşımın, herkese açık bir şekilde sosyal medya uygulamalarından paylaşılması durumunda ise alenen hakaret suçu oluşacaktır.

Peki sosyal medyadan hakaret etmenin cezası nedir?

1- Suçun temel hali için yasada belirlenen ceza üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

2- Suçun alenen işlenmesi durumunda verilecek ceza 1/6 oranında arttırılarak uygulanmaktadır.

3- Suçun nitelikli halleri için ise cezanın alt sınırı bir yıldan az olamayacağı düzenlenmiştir. Suçun nitelikli halleri şunlardır.

  • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret edilmesi
  • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret edilmesi
  • Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret edilmesi
  • Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi halinde suç her üyeye karşı ayrı işlenmiş sayılır ve zincirleme suç hükümleri gereğince ceza arttırılır.

    Sağlık personeli için özel düzenleme

  • Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle hakaret suçunun işlenmesi durumunda ise verilecek ceza yarı oranında arttırılacak ve verilen ceza ertelenmeyecektir. (7243 sa. Kanun 28. Md. )
Sosyal Medyadan Hakaret Etmek Suç Mu?
48 Görüş