Gelişim Dönemleri ve Bu Dönemlerin Gelişim Ödevleri!

EmirAdakul

Merhaba arkadaşlar :)

Hello
Hello

Bugün sizlere bambaşka bir konu ile geldim. Üniversite de eğitim, sağlık gibi alan bölümleri okuyan bir çok kişi psikoloji dersini az ya da çok illaki almıştır. Bu derste Psikososyal ve Psikomotor isimli kavramlardan illaki bahsedilmiştir. Ben de sizlere bu kavramlarla ilgili gelişim dönemlerinden ve bu dönemlere ait olan gelişim ödevlerinden bahsedeceğim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim :)

Bebeklik Dönemi '' Süt Dönemi '' ( 0-2 Yaş )

Gelişim Dönemleri ve Bu Dönemlerin Gelişim Ödevleri!

Bu dönemi 2 farklı parçada inceleyeceğiz. İlk bölüm Fiziksel Gelişim dönemini kapsayacak, ikinci dönem ise Psikomotor Gelişimini kapsayacaktır.

Bebeklik Dönemi Fiziksel Gelişimi

 • Doğum öncesinden sonra gelişimin en hızlı olduğu dönem ilk altı aydır.
 • Boyca uzama ilk yıldan sonra azalmaktadır.
 • Ağırlık atışı doğumdan sonra çok hızlıdır.
 • Yeni doğan bir bebeğin başının vücuduna oranı herhangi bir yetişkinden daha fazladır.
 • Kemikler henüz sertleşmediğinden kolay kırılmazlar.
 • Ancak yanlış tutuş ve duruş biçim bozukluğuna neden olabilir
 • ilk yıllarda baş ve boyun kasları ayak kaslarından önce gelişir.
 • Bebeğin sinir sistemi merkezden uçlara, içeriden dışarıya doğru bir gelişim gösterir. Baştaki sinir ayaktaki sinirlere göre daha gelişmiştir.

Bebeklik Dönemi Psikomotor Gelişim

Bebek doğduğunda vücudunu kontrol edecek durumda değildir. Vücudun denetim altına alınması, büyüme, olgunlaşma ve öğrenmeyi gerektirir. Bu tip olgular da Psikomotor konusunun alanına girmektedir. Bebeklik dönemi Psikomotor Gelişimi ise iki kısma ayrılır.

Bu Dönemler Şunlardır;

 • Refleks hareketler
 • Denetimsiz genel hareketler

Refleks Hareket Nedir?

Gelişim Dönemleri ve Bu Dönemlerin Gelişim Ödevleri!

Refleks öğrenmeye dayanmayan belli bir uyarıcı tarafından ortaya çıkarılan sabit bir tepkidir. Refleksler doğuştan getirilir. Bazıları doğum anından itibaren görülürken bazıları daha sonra ortaya çıkar ama potansiyel olarak vardır

Denetimsiz Genel Hareketler Nelerdir?

Gelişim Dönemleri ve Bu Dönemlerin Gelişim Ödevleri!

Bebeklerde doğduğu andan itibaren gözlemlenen diğer bir harekettir. Bebek istem dışı çeşitli hareketler yapar kolunu kaldırır, bacağını kendine doğru çeker. Bu tip hareketler Denetimsiz Hareketler içerisinde yer alır. Bebek zamanla bu hareketleri kontrol altına almaya başlar.

Bebeklik Dönemi '' Süt Dönemi '' ( 0-2 Yaş ) Gelişim Ödevleri

 • Yürümeyi öğrenmiş olmak,
 • Katı yiyecekleri yiyebilmek,
 • Sosyal çevredeki bireylerle ilişki kurabilmek.

İlk Çocukluk Dönemi '' Okul Öncesi Dönem '' ( 2-6 Yaş )

Gelişim Dönemleri ve Bu Dönemlerin Gelişim Ödevleri!

Bedensel Gelişim

 • Bu dönemde bedensel gelişim hızı 0-2 yaşa göre azalmıştır.
 • Ağırlık 6 yaşın sonunda doğumdaki ağırlığın 7 katıdır.
 • İlkokul çağına doğru boyun uzaması azalır.
 • Bu dönemde sinir sistemi gelişimini büyük ölçüde tamamlar.
 • Kalbin büyümesi 6 yaşına kadar çok hızlıdır. Kalp atış hızı giderek azalır.
 • Solunum sisteminin özellikle de ciğerlerin kapasitesinin gelişimi bu dönemde oldukça yavaştır.

Psikomotor Gelişim

 • 2-6 yaş çocukların etkinlik düzeyleri çok yüksektir.
 • Büyük kaslarını küçük kaslardan daha iyi kullanırlar.
 • 2-6 yaş arasında çocukların hareketlerinin sayısında ve niteliğinde artma görülür.
 • Bu dönemde çocuk ayak parmakları üstün de yürüyebilir,üç tekerlekli bisiklete binebilir, bir adım atarak merdiven çıkabilir. Ancak yazı yazma, çizme, makasla kesme, ayakkabı bağlama ve diğer küçük kas becerilerinde acemilik görülür.
 • Göz ıraksaktır.
 • Bu dönemde küçük materyaller yerine büyükleri tercih edilmelidir. Büyük nesneler, fırçalar, kalemler ve blokların kullanılması gerekir.
 • Koşmak, zıplamak ve atlamak ihtiyacındadırlar.

İlk Çocukluk Dönemi '' Okul Öncesi Dönem '' ( 2-6 Yaş ) Gelişim Ödevleri

 • Tuvalet kontrolünü kazanmaları,
 • Cinsiyet farklarını öğrenmiş olmaları,
 • Kavramlar oluşturup dili kullanmayı öğrenmiş olmaları
 • Okumaya hazır hale gelmeleri
 • Doğru ile yanlış ayırt etmeleri ve ahlak gelişimini sağlamalıdır.

Okul '' Çocukluk '' Dönemi ( 6-12 Yaş )

Gelişim Dönemleri ve Bu Dönemlerin Gelişim Ödevleri!

Bu dönemin fiziksel özelliklerinden bahsetmeden önce size bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Benim çocukluğum yapayalnız geçti. Tek tük arkadaşım olurdu onlarla da fazla vakit geçiremezdim çünkü ailem kızardı. Siz siz olun sakın çocuklarınızı bu zamanlarında tek aşına bırakmayın ve ikinci plana atmayın. Sürekli onlarla ilgilenin, arkadaş edinmesine yardımcı olun. Eğer bu dönemini yalnız başına geçirirse ilerleyen dönemlerde benim gibi gerçekten oldukça fazla zorlanacaktır.

Okul '' Çocukluk '' Dönemi Fiziksel Gelişimi

Gelişim Dönemleri ve Bu Dönemlerin Gelişim Ödevleri!
 • İlkokul döneminde, bedensel gelişim ilk yıllara göre yavaş bir ilerleme gösterir.
 • Yaklaşık 9 yaşına kadar erkekler kızlardan biraz daha uzun ve ağırdır. Ancak yaklaşık kızların 10 yaşından 15 yaşına kadar kızların boy ve ağırlıkları, yaşıtların boy ve ağırlıklarını geçer.
 • Okul öncesi dönemde bir çok çocuğun bakışı ıraksak iken okul döneminde normalleşir.
 • Karmaşık bir çok beceri kazanılır. Fakat gelişim yavaş olduğu için dikkat çekmez.
 • Kemik ve iskelet sistemindeki gelişimin kas sistemindeki gelişimden ileri olduğunda zaman zaman büyüme ağrıları oluşur.
 • Okul döneminde küçük kas becerileri gelişir.

Okul '' Çocukluk '' Dönemi Gelişim Ödevleri

 • Gündelik oyunlar için gerekli fiziksel özellikleri kazanmış olmak,
 • Kendine karşı olumlu tutum geliştirmiş olmalıdır
 • Yaşıtları ile olumlu ilişkiler geliştirme becerisi kazanmış olmalıdır
 • Cinsel rollerini öğrenmiş olmalıdır
 • Okuma-yazma ve basit matematiksel işlemleri yapma becerisi kazanmış olmalıdır
 • Yeme, içme ve temizlik gibi gündelik yaşam becerilerini kazanmış olmalıdır.
 • Vicdan ve ahlaki değerler sistemi geliştirilmiş olmalıdır
 • Kişisel bağımsızlığa ulaşmış olmalıdır
 • Grup ve kurumlara karşı tutumlar geliştirmiş olmalıdır.

Ergenlik Dönemi ( 12-18 Yaş )

Gelişim Dönemleri ve Bu Dönemlerin Gelişim Ödevleri!

Ergenlik dönemi buluğa erme ile başlar Bu dönem coğrafi koşullara göre değişiklik gösterebilir. Birincil cinsiyet özellikleri ve ikincil cinsiyet özellikleri otaya çıkar.

Genel Özellikleri

 • Kızlar erkeklerden önce girer. (1,5-2 yaş önce)
 • Bu dönem yaklaşık 6 yıl sürer.
 • Kızlar muhtemelen 11 yaş civarında girerken, erkekler 13 yaş civarında girerler.
 • Kızlarda boy uzaması ve ağırlık 11 yaş dolayında kendini gösterir ve 15 yaşa doğru yavaşlar. Erkekler de ise 14-15 yaşlarında boy sıçraması meydana gelir.
 • Vücuttaki fizyolojik değişmeler vücut yapısında büyük farklılıklar getirir.
 • Çeşitli sakarlıklar ve acemilikler görülür. Bunların bu yaşın özellikleri olduğunun bilinmesi gerekir.
 • Büyüme hormonu salgılandığı için boy uzaması hızlıdır

Ergenlik Dönemi ( 12-20 Yaş ) Gelişim Ödevleri

 • Her iki cins yaşıtları ile olumlu ilişkiler geliştirmek,
 • Bir yetişkin kadın ya da erkek sosyal rolünü edinmek ve gerektiğinde her iki rolün gereklerini de yerine getirmek yani androjen kişilik özelliğine sahip olmak,
 • Hızla değişen bedeni kabul etme ve etkin bir şekilde kullanma,
 • Duygusal bağımsızlığa ulaşma,
 • Evlilik ve aile hayatı kurmaya hazırlanma,
 • Bir mesleğe doğru yönelip, hazırlanmaya başlama,
 • Toplumsal sorumluluklar almaya istekli olma ve toplumsal görevlerini yerine getirebilme.

NOT:

 • Erkeklerde ve kızlarda ergenliğe akranlardan önce ya da sonra girilmesi erkek ve kızları farklı şekilde etkilemektedir,
 • Erken ergenliğe girmede zeka ya da soysa ekonomik durum arasında fark yoktur,
 • Erken olgunlaşan erkekler daha sosyal ve lider olurlar. Bu nedenle dışa dönük,sosyal ve karşı cinsle ilgilidirler,
 • Geç olgunlaşan erkekler ise akranları arasında pek popüler değildirler. Bununla beraber daha enerjiktirler bu özellikleri ile dikkatleri üzerine toplarlar,
 • Erken olgunlaşan kızlar daha çekingendir. Daha az sosyaldirler ve kendilerine daha az güvenirler,
 • Geç olgunlaşan kızlar ise, kendine daha güvenli, daha dışa dönük ve yaşıtları arasında daha popülerdir.

Genç Yetişkinlik Dönemi ( 18- 30 Yaş ) Gelişim Ödevleri

Gelişim Dönemleri ve Bu Dönemlerin Gelişim Ödevleri!
 • Hayat boyu bir yaşayacağı eşini seçer,
 • Evlendiği zaman hayatı nasıl idare etmesi gerektiğini öğrenir,
 • Aile kurar,
 • Çocuk yetiştirmeyi öğrenir,
 • Ev idare etmeyi öğrenir,
 • İşi hayatına atılır,
 • Vatandaşlık sorumluluklarını üstlenir,
 • Ve topluma uyumlu olabilmek için çabalar.

Yetişkinlik Dönemi ( 30-65 Yaş ) Gelişim Ödevleri

Gelişim Dönemleri ve Bu Dönemlerin Gelişim Ödevleri!
 • Yetişkin vatandaş ve toplumsal sorumluluğa erişir,
 • Ekonomik bir yaşam standardı kurup sürdürmeyi öğrenir,
 • Çocuklarına sorumlu bir birey olmada yardımcı olurlar,
 • Orta yaşın fizyolojik değişiklerini kabul etme.

Yaşlılık Dönemi ( 65+ Yaş ) Gelişim Ödevleri

Gelişim Dönemleri ve Bu Dönemlerin Gelişim Ödevleri!
 • Azalan fiziksel gücüne ve sağlığına uyum sağlama,
 • Emekliliğe ve azalan gelire uyum sağlama,
 • Eşin ölümüne uyum sağlama,
 • Kendi akranları ile yakınlık kurma,
 • Toplumsal ve vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirme,
 • Yaşadığı ortamı, yaşamını kolaylaştıracak şekilde düzenleme şeklinde sıralanabilir.

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim :) Bir başka bence de görüşmek üzere sağlıcakla kalın :)

Gelişim Dönemleri ve Bu Dönemlerin Gelişim Ödevleri!

#EmirAdakul

Gelişim Dönemleri ve Bu Dönemlerin Gelişim Ödevleri!
8
9
Görüşünü yaz
8Kız Görüşü
9Erkek Görüşü
Kapat

En İyi Kız Görüşleri

 • bybilge89
  Daha yeni çıktı karşıma ellerine sağlık çok güzel bir bence olmuş Emircim🤗
  Görüş hala geçerli mi?
  • EmirAdakul

   Teşekkür ederim ablam 👉🏻😊👈🏻

  • bybilge89

   Ayy bende sana teşekkür ederim eig için 🤗🥳

  • EmirAdakul

   👉🏻😊👈🏻

 • Gizli Üye
  Çocuk gelişimi okumuş biriyim en sevdiğim konular 🙏
  Görüş hala geçerli mi?

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Kızlar & Erkekler Ne Diyor?

69
 • DoğmayanGüneşim
  Benim şahsi düşüncem çocuklara 2-6veya üstü çocuklara dövüş sporları öğretilmelidir. Bu da bir ders olmalı gelişimi için
 • kediama173cm
  Ve bu bence bize yine aynı cümleyi hatırlatıyor "Gelişim yordanabilir sıra izler."
 • blackman3419
  Ellerine sağlık, güzel paylaşım, faydalı bilgiler 👍👍
 • MATRAXCA
  Emeğine ellerine sağlık cok güzel bir bence olmuş🙏👆🙂
 • Ayhan67
  Eline sağlık çok güzel bir bence olmuş 😊
 • Dişitilki
  Harika bir bence olmuş eline sağlık :)
 • UDixon
  Güzel konu olmuş hocam
 • sozdemir
  yararlı bilgiler teşekkürler.
 • BenAhu
  Ellerine sağlık, çok güzel olmuş🥰😊
 • GezegenAdam
  Çok güzel
 • CrazyOffer
  Çocuğu olanlar için güzel tüyolar olmuş.
 • Anıl580
  guzel konu bunlar.
 • Gizli Üye
  Elinize sağlık
 • Gizli Üye
  2 yaş sendromu der susarım 😅
 • Gizli Üye
  evet cocugum yok
YÜKLENİYOR...