Sporcular hangi arı ürünlerini kullanabilir?

MerveeKüçükk
Günümüzde spor ile uğraşanlar daha hızlı kaslarını geliştirmek ve performanslarını artımak istedikleri için pek çok yapay protein, amino asit ve büyüme hormonu içeren özel steroidlere başvurmaktadır. Bunlar bir yandan fazla idman performansı sağladığı gibi, kasların da daha hızlı gelişmesine yardımcı olur. Ancak bu tür sentetik bileşikler özellikle vücuda aşırı ve kontrolsüz büyüme hormonu yüklemesi, dengesiz amino asit alımı gibi sebeplerle pek çok sporcunun daha ileriki yaşlarda başta damar sertliği ve kardiyovasküler sorunlar olmak üzere önemli sağlık riskleri ile karşılaşmalarına da yol açar. Günümüzde artık süper gıdalar diye sınıflandırılan, tamamen doğal olan kimi ürünler pek çok beslenme eksikliğini karşılayabilmekte, günlük kullandığımız gıdalardan az miktarlarda alabildiğimiz besin maddelerini de kat ve kat yoğun bir şekilde sunabilmektedir. Doğal süper gıda niteliğini taşıyan bal, polen, arı ekmeği ve arı sütü gibi arı ürünleri sporcular için çok önemli bir doğal doping kaynağı ve enerji desteğidir. Arı ürünleri sporda performansı artırmak amacıyla doğal yetenek ve rutin antremanlar haricinde ergojenik yardımcı olarak önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Arı ürünlerinin üstün nitelikli gıda ve doğal performans kaynağı olarak kullanımlarının teşvik edilmesi önemlidir. Buna karşılık arı ürünlerinin kısa, orta ve uzun vadeli performans artırıcı ve genel vücut direncine etkileri konusunda sporcu yaşı, cinsiyeti, performans ihtiyacı gibi koşullara bağlı olarak güncel bilimsel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer taraftan; apiterapi ve performans artımak amacıyla kullanılacak arı ürünlerinin nitelikli, sağlıklı ve güvenilir olması da son derece önemlidir Nitekim ‘Apiterapi’; arı ürünlerinin nitelikli üretiminden kullanımına kadar geçen süreçte tarım, gıda, beslenme, sağlık gibi çok sayıda farklı disiplin ve uzman bilim insanlarının bir arada çalışmasını gerektiren, son derece ciddi ve hassas bir konudur. Özellikle apiterapi ve sporcularda yüksek performans amacıyla kullanılacak olan arı ürünlerinin başta ağır metal, pestisit olmak üzere her türlü kirlilik unsurlarından arındırılmış olması gerekir. Nitekim arı ürünleri, bu tür kirlilik ve toksite unsurlarını yapısında yoğun olarak barındırabilecek bir özelliğe sahiptir. Diğer taraftan uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen arı ürünlerinini biyo yararlılığı azalmakta ve kayba uğramaktadır. Bu nedenle, arı ürünlerini uygun koşullarda (serin, gün ışığı almayan, rutubetsiz ve kuru ortamda) iyi muhafaza edilmesi, uygun karışımlarda bulunması ya da bekletilmeden tüketilmesi gerekmektedir.
Sporcular hangi arı ürünlerini kullanabilir?
5 Cevap