Yunan Mı̇toloji̇si̇nde 12 Ti̇tan Tanrısı

OyunbazOyuncu
Yunan mitolojisinde 12 Titan Tanrısı
Yunan mitolojisinde 12 Titan Tanrısı
Yunan Mitolojisi Soy Ağacı
Yunan Mitolojisi Soy Ağacı

Antik dönemde Olimpos dağından evreni yönettiğine inanılan 12 Olimposlu Titan Tanrısı Yunan mitolojisinde büyük önem taşımaktadır.

Yunan Mitolojisine göre evreni oluşturan ilk varlıklar Titanlardır. Evreni yönettiklerine inanılan Altın Çağ da ilk başta herşeyi yarattığına inanılan Kaos baştaydı. Kaos'dan Gaia diğer adıyla Toprak, topraktan da gökyüzü yâni Uranüs doğmuştur. Daha sonra Gaia ve Uranüs evlenmiş ve bu evlilikten 6 sı dişi 6 sı erkek 12 Titan dünyaya gelmiştir. Khronos 'un Uranüs 'ü tahttan atmasıyla yönetimi ele geçirmiş ve ardından Kronos 'da aynı şekilde kendi çocuğu olan Zeus 'un önderliğindeki Tanrılar tarafından tahttan indirilmiştir. Böylelikle Titanların altın çağı sona ermiştir.

1- KRONOS: Zaman Tanrısı

Gaia 'nın doğurduğu son Titan olmakla birlikte zamanı yarattığı ve zamanda seyahat ettiğine inanılır. Roma mitolojisinde Satürn olarak bilinir. Kronoloji sözcüğü de Kronos isminden türetilmiştir. Uranüs ve Gaia 'nın son oğlu olan Kronos, Titanlar soyundan gelmekte olup ve babası Uranüs 'ü hadım ettikten sonra 1. kuşak Tanrıların egemenliğine son vermiş, 2. kuşağı başa geçirmiştir. Kronos kız kardeşi Rhea ile evlenmiş, sonrasında dünyaya hüküm sürecek olan Tanrı çocukları Hestia, Demeter, Here isimli 3 kızla, Hades, Poseidon, Zeus isimli 3 oğlu meydana gelmiştir. Kronos, Uranüs 'e yaptıklarının aynısını çocuklarından göreceği korkusuyla doğdukları gibi çocuklarını yemiştir. Ancak Rhea bir plan yaparak Zeus yerine kundağa sarılı taşla kandırdığından Zeus 'la girdiği savaşı kaybedip Tartarusa kapatılmıştır.

Kronos Zaman Titan Tanrısı
Kronos Zaman Titan Tanrısı

2- OKEANOS: Okyanus Tanrısı

Okeanos; Deniz ve Okyanus Tanrısı
Okeanos; Deniz ve Okyanus Tanrısı

Yunan Mitolojisine göre Uranüs ve Gaia 'nın ilk çocukları olarak dünyaya gelen ilk Titandır. Okeanos kaslı, uzun sakallı,boynuzlu başıyla ve belden aşağısı bir yılan olarak tasvir edilmiştir. Okeanos başka bir Titan olan kardeşi Tetis 'le zaman geçirmiş ve bu birliktelikten 3000 deniz okaneid meydana gelmiştir. Okaneidlerin her biri ayrı bir ırmak, çay, göl ya da havuzun hakimleri olmuşlardır. Bir kesim araştırmacılara göre de Okeanus 'un tüm tuzlu suları temsil ettiği düşünülmüştür. Bunun nedeni olarak da o zamanlar Akdeniz ve Atlantik okyanusunun çok fazla bilinmemesidir. Ama daha sonradan coğrafya genişlediğinden Poseidon neredeyse tamamı bilinen Akdeniz'i, Okeanos 'da az bilinen Atlantik Okyanusunu temsil etmeye başlamıştır. Okeanos, Tethys ve Themis ile beraber Olimposlularla Titanlar arasındaki savaşa katılmıştır.

3- TETHYS: Yeraltı Suları Tanrısı

Tethys; Yeraltı suları Tanrıçası
Tethys; Yeraltı suları Tanrıçası

Tethys bereketli okyanusun yansıması olarak kabul edilir ve O da diğer Titanlar gibi Gaia ve Uranüs 'ün kızıdır. Erkek kardeşi ve aynı zamanda eşi Okeanos 'dan bir çok çocuğu olmuştur. Antik Çağda, Onun dünyadaki bütün nehirlerin annesi olduğuna inanılırdı. Tethys, Okeanos 'dan çok güzel 3000 kadar peri kızı doğurmuştur.

4- HYPERİON: Güneş Tanrısı

Hyperion; Güneş Tanrısı
Hyperion; Güneş Tanrısı

Olimposlu 12 Tanrı tahtı Titanların elinden aldıktan sonra Tartarusa sürgün edilen 12 Titandan biridir. Işığın Titanı olarak kabul edilir. Helios (güneş), Eos ( şafak ) ve Selene (ay ) 'nin babasıdır ve dünyanın doğu kısmını yönettiğinden Doğu Titanı olarak bilinir.

5- THEİA: Görüntü ve değerli taşlar Tanrıçası

Theia, görüntü ve değerli taşlar Tanrısı
Theia, görüntü ve değerli taşlar Tanrısı

Theia Yunan mitolojisinde Titanların aydınlıktan sorumlu Tanrısı olarak tanınır. Kardeşi ve aynı zamanda eşi olan Hyperion, Helios ( güneş), Eos ( şafak) ve Selene (ay ) 'nin annesidir. Görevi altın, gümüş ve Değerli taşlardan sorumlu olmasıdır.

6- KOİOS: Akıl ve Kuzey Kutbu Tanrısı

Yunan mitolojisinde Koios Akıl Titanı olarak kabul edilmiştir. Zekâ Titanı olan kız kardeşi Phoebe ile birleşmiş ve bu birleşmeden Leto ile Asteria dünyaya gelmiştir. Leto 'da Zeus 'la birleşmiş ve Artemis 'le Apollo 'yu doğurmuştur. Koios, Zeus ve diğer Olimposlu Tanrılar tarafından tahttan indirilmiştir.

7- PHOEBE: Karanlık ve gizem Tanrıçası

Phoebe; Karanlik ve Gizem Tanrıçası
Phoebe; Karanlik ve Gizem Tanrıçası

Apollo ve Artemis 'in annesi olan Phoebe, ayla ilişkilendirilmiş, Koios 'dan Leto ve Asteria 'yı doğurmuştur. Çok güçlü bir kâhin arak kabul edilmiş ve Delphi Tapınağı da ona ait olarak bilinir. Ancak Delphi Tapınağını bir süre sonra torunu olan Apollo 'ya doğum gününde hediye olarak devretmiştir.

8- RHEA: Doğurganlık, bereket ve dağlık bölgeler Tanrıçası

Rhea; Cinsel Bereket ve Dağlık Bölgelerin Tanrısı
Rhea; Cinsel Bereket ve Dağlık Bölgelerin Tanrısı

Rhea Tanrıların anası ve Dağlık Bölgelerin Tanrıçası olarak kabul edilir. Olimpos dağında yaşamasına rağmen Tanrı ve Tanrıçaların anası sayılmaktadır. Rhea ve Kronos 6 çocuk dünyaya getirmiştir. Sırasıyla; Estia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon ve Zeus 'dur. Kronos babasının yaşadığın aynısını yaşamak korkusuyla çocuklarını doğar doğmaz yutmaya başlamıştır. Duruma dayanamayan Rhea annesi ve babasından yardım istemiş, Zeus 'u doğurduktan sonra onu İda Dağına saklayarak ve Kronosa bezlere sarılı taşları yedirmeyi başarmıştır. Rhea 'nın çabalariyla ölmekten kurtulan Zeus tarafından Titanlar savaşı sonucu devrilerek Tartarusa hapsedilmiştir. Daha sonra Zeus Tartarusta babasını ziyaret edip yediği kardeşlerini kusturarak geri çıkarttırmıştır. Yâni Kronos babası Uranus'le aynı kaderi paylaşmış böylece Titanlar devri kapanmış, Zeus önderliğinde Olimpos Tanrıları dönemi başlamıştır.

9- MNEMOSYNE: Hafıza ve Hatıra Tanrısı

Mnemosyne; Hafıza ve Hatıra Tanrısı
Mnemosyne; Hafıza ve Hatıra Tanrısı

Yunan Mitolojisine göre Mnemosyne hafızanın yansıması olarak kabul edilir. Yakışıklı bir çoban kılığına girmiş olan Zeus 'la 9 gece beraber olmuşlardır. Bu birliktelikten ilham perileri olarak bilinen 9 kızları olmuştur. Titan savaşına Mnemosyne büyük rol oynamasına rağmen başarılı olamamıştır.

10- THEMİS: Adalet ve Düzen Tanrıçası

Themis; Adalet ve Düzen Tanrıçası
Themis; Adalet ve Düzen Tanrıçası

Yunan Mitolojisine göre Gaia ve Uranüs 'ün kızı olan Themis Adalet ve Düzen Tanrıçası olarak kabul edilir ve İlâhi adaletin temsilcisi olarak görülür. Zeus 'un Methis 'den sonra ikinci eşidir. Babaları Zeus olan Porae ve Morien 'in annesidir. Öfkeli ve cezalandırıcı bir yapıya sahip olmayan Themis, ona karşı yapılan bir adaletsizlik ya da yeterince saygı gösterilmemesi gibi durumlarda O sessiz kalır, Onun yerine Nemesis gerekli karşılığı ve cezayı verirdi. İlk dönemlerde tam zıttı olduğu Elis ile beraber ve benzer resmedilmiş, daha sonraki dönem ve çağlarda ise gözleri bağlı, elinde bir adalet terazisi ile resmedilmiştir.

11- KRİYUS: Savaş ve Barış Tanrısı

Kriyus; Savaş ve Barış Tanrısı
Kriyus; Savaş ve Barış Tanrısı

Hakkında sayısız araştırma yapılmış ama çok az bilgiye ulaşılmış tek Titan Kriyus 'dur. Kriyus bir güç ve savaş Tanrısıdır. Gaia ile Titanların lideri Uranüs 'ün oğlu ve Nike'nin büyük atasoyudur. Eurubia ile evlenip Pallar isimli bir çocuk sahibi olduktan sonra diğer Titanlar tarafından tehdit olarak görülmüştür. Ancak gücü ve kuvveti karşısında baş edemeyeceklerini bilen Titanlanlar onu ailesi ile tehdit etmiş bununla da kalmayıp lan etlemiştir. Kronos 'dan daha güçlü olduğu sanılan, gücüne kuvvetine hayran olunan Tanrı Kriyus 'un bütün bilgileri bu sayede kaybolmuş ve bulunamamıştır.

12- LAPETOS: Ölümlülük, yara ve yaşam süresi Tanrısı

Okeanos ile Tethys 'in kızlarından biri olan Kilimeneyle evlenmiş, Atlas, Menoitos, Prometous ve Epimeteus olmak üzere 4 çocuk dünyaya getirmişlerdir. Onlarda 2. kuşak Titanlar arasında yer almaktadırlar.

ATLAS :
12 Titan arasında yer almayan, Titanlar soyundan gelen ve hayatı en merak edilenler arasında yer alan bir diğer Titanda Atlas 'dır. Atlas Yunan mitolojisinde Lapetos ile Klimene 'nin 13 çocuğundan en güçlü olanı ve Prometous 'un kardeşidir. Savaşı Olimposlu Tanrılar kazanınca Zeus, savaştığı Titanların tümünü Tartarusa tıkmıştır. Fakat Atlas'a daha farklı bir ceza vermiş Dünyanın en batı ucunda, muhtemelen Kuzey batı Afrika 'da bulunan Atlas dağlarındaki Gökkubbeyi omuzlarında taşıyacak ve onu bir an için bile sırtından düşürmeyecektir. Atlasın Gökkubbeyi sırtında taşıması genellikle bir küreyi taşıması olarak tasvir edir, bu nedenle çoğunlukla dünya ile karıştırılır. Diğer bir çok kaynakta da Gökyüzünü yeryüzünden ayıran sütunlar olarak tasvir edilmiştir. Günümüze kadar uzanan çoğu kaynağa göre Atlas göğü yerden ayıran sütunları taşımaktadır. Birçok kaynakta anlatılanlara göre; Herakles altın elmaları sorar, Atlas da ona bir süre sütunları tutmasını, o arada kendisinin de altın elmaları alıp ona teslim edeceğini söyler. Herakles kabul eder, Atlas 'da verdiği sözü tutarak altın elmaları getirir. Döndüğünde sütunları tekrar omuzlamaktan kaçınır, Herakles sütunların omuzlarından kaydığını ve düzeltmesi gerektiği bahanesiyle yükünü bir süre için Atlasa devretmeyi teklif eder. Bu basit hileye kolayca kanan Atlas sütunları tekrar yüklenir. Ancak Herakles yükü tekrar geri kabul etmeyip yoluna devam eder. Böylece Atlas yükünü taşımaktan kurtulamaz ve sonsuza dek Gökkubbeyi taşımaya devam edeceğine inanılır.

12 Titan arasında yer almasa da Titan soyundan gelen Atlas
12 Titan arasında yer almasa da Titan soyundan gelen Atlas

Yunan mitolojisinde neredeyse sadece Uranüs ile Zeus arasında bir geçitten ibaret olup, Roma mitolojisinde Satürn ismiyle çok daha önemli ve geniş bir yer tutmaktadır. Yılın en uzun gecelerinde adına düzenlenen Saturnalia Festivali düzenlenmektedir. Antik Roma şehrinin 7 tepesinden biri olan Kapitoline eteğinde büyük bir tapınağı vardır. Satürn gezegeninin ve haftanın 7. günü olan Cumartesi gününün ( Eski medeniyetlerde haftanın 1. günü Pazar olduğundan haliyle 7. günü Cumartesi olmaktadır ) ingilizce adıda Saturday, yani Tanrı Satürn 'den gelmektedir.

Zeus; Göklerin, Şimşeklerin ve Gökgürültülerinin Tanrısı
Zeus; Göklerin, Şimşeklerin ve Gökgürültülerinin Tanrısı

Sizin ilginizi en çok hangi Titan Tanrısı çekiyor?? Hangi bölge mitolojisine daha fazla ilgi duyuyorsunuz?? En merak ettiğiniz tarihi karakter kim?? Eğer merak ettiğiniz ve okumaktan zevk aldığınız konular varsa sizin için birkaç satır oluşturabilirim. Bu satıra kadar sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim.

Yunan Mı̇toloji̇si̇nde 12 Ti̇tan Tanrısı
30
9
Görüşünü yaz
9Kız Görüşü
30Erkek Görüşü

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Kızlar & Erkekler Ne Diyor?

930
 • 06romeo
  Güzel hazırlamışsın. Eline sağlık. Başlıkları koyu renk yap. Bulabilirsen gif kullan. Resimleri daha canlı ve parlak seç ki daha cazip olsun. Zamanla çok daha başarılı olacaksın. Devam et. Harikasın. 👍
  • Teşekkür ederim değerli görüş ve yorumunuz için 😊😊
   Dikkate alacağım sağolun 😊😊

  • 06romeo

   Rica ederim. 👍😎

 • FeryalGundogdu
  Keşke kopyala yapıştır yerine araştırma yaparak yazsaydın çünkü kopyaladığın o kaynaklarda da isimlerde ve tarihçelerinde hatalar mevcut :)
  • Kopyalanmis oldugumu dusundugunuz platformun linkini atabilirseniz memnun olurum neticede yazımdan ilham almışsa memnun olduğumu belirten bir yorum yapmam onu da memnun edecektir 😊😊

  • onedio.com/.../fazla-boburlenme-zeus-senden-buyuk-titanlar-var-iste-tanrilarin-tanrisi-12-titan-631392

   iksadyayinevi.com/.../...NI-METAFOR-ONERILERI-.pdf

   mitolojivefsaneler.blogspot.com/p/titanlar.html

   www.facebook.com/.../

   Buyrun, bunlar sadece bir kaç tanesi. Zaman yolculuğu yapıp aklınızı okuyarak sizden 4 - 5 -6 yıl önce aynı içeriği yazan bu kişilere teşekkür edin. :) Alıntılar yaptığınız da mutlaka kaynak belirtin.

  • Öncelikle şunu söylemek isterim; yıllar önce vermiş olduğum ödev çalışmalarım kaynak alınmıştır. 2×2 'nın sonucu için pisagoru kaynak göstermem ne kadar saçma olursa mitolojik bir Tanrının sahip olduğu çocuğun ismini belirtmek için kaynak göstermem da abesle iştigal olur (saçma demek istedim !! ) Ben bu bilgileri " arama motoruna yazayım da çıkanı yazıp prim toplayayım " diye yazmadım, sonuçta zaman ayırmış emek vermiş bulunuyorum ayrıca karşılığı da olmadan. Burasının bilgi paylasim platformu olduğunu düşüyordum umarım yanılmamışımdır. Kaynak belirtmek için birebir alıntı yapmanız gerekir ve o zaman kaynak belirtmek " zorunda " olursunuz. Herkes tarafından bilinen bir konuda kendi yorumunuzla yazdığınız bir metnin kaynağı olmaz çünkü bilgi anonimleşmiştir. Editörlük yapan biri olarak söylüyorum bunu. Ayrıca teşekkür ederim zahmet etmişsiniz. 😊😊

 • mmertdursun
  Tebrik ederim gerçekten çok güzel bir içerik olmuş. Yazılarınızın devamı için takipteyim !
  • Çok teşekkür ederim değerli yorumunuz için 😊😊

 • alarachan
  ilgilisi için çok bilgilendirici bir yazı olmuş <3
 • biradetmehmet
  Mitoloji pek ilgimi çekmiyor ama bugün ku avrupayı anlamak için eski mitolojiyi bilmek gerek
  • İlginizi çekmeyen bir konu da olsa değerli yorumunuzla kaygıda bulunduğunuz için teşekkür ederim 😊😊

 • Öyleyle
  Çok güzel elinize sağlık mitoloji ilgimi çeken bir şey zaten ama kendimi iyice kaptırirsam diye pek bulasmiyorum
  • Tesekkür ederim 😊😊 Benim de başlarda pek ilgimi çekmiyordu ama bir vesileyle tanışınca epey merakımı çekti. Daha sonrasında diğer Roma, İskandinav mitolojisi derken tümüne merak saldım 😊😊

  • Öyleyle

   İşte bende öyle hepsine dalarım diye hiç bulasmiyorum 😅😅

 • UDixon
  Tanrı demişsin de bunlar titan değil mi ayrıca filmini izlemiştim de kronos ateş adam falan dı burada niye böyle
 • IloveYouTESLA
  Hera ve Zeus tan Herkül olmuştu. Onu göremedim.
  Bu arada 400 yıl Osmanlı’nın bir tane valisi ile yönetilmeleri ibretlik.
  • Kesinlikle katılıyorum 😊😊
   Aslında küçük bir yazı olmasını isteyerek başlasam da içinde kaybolmadan çıkmaya çalıştım o yüzden fazlasıyla eksik bir metin olabilir haklısınız Hoşgörüleriniz sayesinde bir dahaki sefere daha dikkat ve özen gösteririm 😊😊

 • MuratBarlas55
  Saçma sapan, hayal ürünü batıl inançlar. İlkel inanç sisteminin dibi
 • ronaldinho_0707
  vay be kafam karisti simdi birsey anlamadim anladin tek sey jeus
 • VesSelamTR
  Hep merakla araştırıp okuduğum kaynaklar. Ellerinize sağlık
 • TemizMan
  10 numara favorim 😂
  • Adaletin gücüne inancımızla 😉😉
   Teşekkür ederim 😊😊

  • TemizMan

   Rica ederim 😊

 • dark_night_judge
  Bu kadarıyla nasıl baş ediyordular acaba..😂😂
 • 27esmerim
  Cok ilginç elinize sağlık 🙂
  • Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim 😊😊

 • Drakula3584
  Soy ağacı gibi oku oku bitmiyor 😂
 • Heraklius
  Eski hikayeler yunan tanrıları hep ilgi çekici olmuştur
 • kayakurusu
  Biz bir tanesiyle başa çıkamıyoruz adamlar 50 tane tanrı yapmış 😁
 • Hüseyin_33
  Hera ve Zeus tan Herkül olmuştu. Onu göremedim.
  • Aslında çok daha geniş kapsamlı bir yazı olmasıydı düşüncem ama çok uzun olması okuyucuyu yorar düşüncesiyle bölümlere ayırıp, diğer bölümü sonraki bir zamanda paylaşmayı düşünmüştüm. Ayrıca dikkatiniz ve uyariniz için teşekkür ederim 😊😊

 • terebro
  seks tanrısı yok ama
 • CanerDiyeBiri
  Çok güzel olmuş ellerine sağlık :)
 • Yüce_Türk
  onlar benim pokumu yesin
 • Berfin__18
  şu sitede sonunda düzgün bir içerik buldum
 • Gergous
  baya çok ya
 • Ben_arıza
  Bunları suya dökmedik mi
 • Theseussz
  Yanlış çoğu bunlarin
 • restinerest
  Bunlarin a tanrilari bitmedi
 • cagınkaraman
  Harika olmuş
 • EmirAdakul
  Eline sağlık
 • sozdemir
  çok bilgiler emeğşne sağlık
 • CrazyOffer
  güzel bir bilgi olmuş. yunan mitolojisini severim
 • 4203169
  Age of mythology oynadım bunlar vız gelir aga
 • yanerf
  Teşekkürler
 • Ayıboğan69sever
  Emegime saglik çok uzun olmuş
 • Sağlıkcıbey06
  Bilgim uok ya
 • Gizli Üye
  Tövbe tövbe
 • Gizli Üye
  ay cok iyi geldi tesekkurler
 • Gizli Üye
  Okuyamadım ama eline sağlık
  • Yine de değer verip destekte bulunduğunuz için çok teşekkür ederim 😊😊🌹🌹

 • Gizli Üye
  ellerine sağlık
 • Gizli Üye
  Bu Yunan mitolojisi çok saçma be
YÜKLENİYOR...