Osmanlıca, Türkçe'den Farklı Bir Dil Değil!

Osmanlıca, Türkçeden Farklı Bir Dil Değil!

Sevgili yakup-firidin,

"Eski Türkçemizi neden konuşmuyoruz" diye sormuşsunuz. Biraz zamanım var, bu sorunuza bir "bence" yazarak yanıt vermek istedim.

Sorunuzun alt yazısında verdiğiniz örnekler tümüyle temiz Osmanlıcadır. Aslında Osmanlıca öğrenmek için hiç olmadığı kadar uygun bir politik iklim mevcut. İlginiz varsa elbette öğrenebilirsiniz. Bir çok kentte Osmanlıca kurslar açılmış diye duydum.

Bugün Türkiye'de Osmanlıca konuşulmuyor, çünkü tarihsel gelişim ve dil dinamikleri nedeniyle Osmanlıcanın, Orta Türkçe ve Eski Türkçenin yerini günümüz Türkçesi aldı.

Dilde evrilme olağandır. Nitekim Türkler artık Oğuzca konuşmadığı gibi, İtalyanlar Latince konuşmuyor, Hintliler Sanskritçe konuşmuyor.

Bakınız, dillerdeki dilbilgisi kuralları, iletişimdeki yanlışları azaltmak üzere doğal seçilim yoluyla kendiliğinden gelişmiştir. Kimse oturup şu dilleri zorlaştırayım diye bir çalışma içinde olmamıştır. Ancak genç kuşakların mevcut Türkçenin gramer ve yazım kurallarını basitleştirme eğiliminde olduğunu görüyoruz.

Siz de eminim ki, sosyal medyada yazışırken, "sistematik yaklaşımı" ve kuralları bir kenara park ediyorsunuzdur. Diller işte böyle kendiliğinden dönüşür ve son derece doğaldır. Yani Osmanlı döneminde yaygın olan dil formasyonunu bugünkü toplumun benimsemesi artık olanaklı değil.

Biraz klişe olacak ama yazayım: Osmanlı İmparatorluğu zamanında farklı dilsel ve etnik gruptan pek çok insan bir arada yaşamaktaydı. Osmanlı döneminde toplumun elit kesiminde konuşulan Türkçeye, özgün yapısından dolayı Osmanlıca deniyordu. Ancak toplumun büyük bölümü yaygın dil olarak standart Türkçeyi konuşarak işlerini yürütüyordu.

Osmanlıca hepimizin bildiği Türkçenin söz varlığı ve gramer yapısı olarak çoğunlukla Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalmış haliydi denebilir.

Şöyle ki, Arapçadan Kitap > Kütüp sözünü almışız, Farsçadan ise Hane sözünü almışız ve ne Arapçada ne de Farsçada bulunmayan "KÜTÜPHANE" terimini türetmişiz. İşte Osmanlı Türkçesinde bu türden sözler biraz fazlaydı.

Osmanlı hatta Selçuklu döneminde sıradan insanlar arasında konuşulan dil, bugünden çok değişik değildi. Liseden hatırlarsınız, Yunus Emre ve o dönemin diğer ozanlarını bu yüzden bugün rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Ozanlar, Osmanlıdan önce de sonra da halkın dilini konuşmuştur. Adı üstünde "halk ozanı".

Ancak Osmanlı elitlerinin kullandığı dil, sıradan vatandaş için oldukça yabancıydı. Doğrusu, o dönemin dilindeki bu ayrışma sosyolojik açıdan, kentli vatandaş ile kırsallı vatandaş arasındaki toplumsal ayrışmanın da göstergesi sayılabilirdi.

Bazı çevrelerde sanki Osmanlıca bugün konuştuğumuz Türkçeden farklı bir dilmiş de, unutturulmuş gibi bir algı ve yanılgı var. Bu doğru değildir.

Osmanlıca, Türkçe'den Farklı Bir Dil Değil!
10
11
Görüşünü yaz

En İyi Erkek Görüşleri

 • Hocam elinize sağlık. İnsanlarımızın çoğu, hâlâ Osmanlıca ile Türkçeyi farklı dil zannetmekte. Öyle zannetmeyenlerin birçoğu da Osmanlıca dendiğinde akıllarına Arapça ve Farsçadan hâllice bir dil geliyor. Osmanlı dönemi, Arap ve Fars edebiyatından etkilendiği için çokça dil alışverişi olmuş. Hatta bir kitap vardı adını unuttum ama Türkçeden Arapçaya geçen dilleri sıralıyordu ve 1000'den fazla kelime vardı. Osmanlı, Tanzimat ile birlikte Fransız edebiyatını aldı ve Fransızca sözcükler Türkçeye girmeye başladı. Ki bildiğim kadarıyla şu an Türkçeye Arapçadan sonra en çok Fransızca sözcük girmiş.

  İnsanlarımızın birçoğu da Osmanlıcayı ''gericilik'' olarak görmeye başlamış ve okullarda eğitimine karşı tavırlar sergilemişlerdir. Söz konusu günümüze intikal eden bazı Osmanlı geleneklerinde de hâl böyle. Ben geçmişiyle arasındaki bağı bu kadar kemirmeye aç başka bir millet var mı çok merak ediyorum.
  Görüş hala geçerli mi?
 • 06romeo
  Teşekkür ederim. Yine ayrıntısını bilmediğim bir konuyu sizden öğrendim.
  “Osmanlı döneminde toplumun elit kesiminde konuşulan Türkçeye, özgün yapısından dolayı Osmanlıca deniyordu. Ancak toplumun büyük bölümü yaygın dil olarak standart Türkçeyi kullanıyordu.” 👍
  Görüş hala geçerli mi?
  • 06romeo

   EİG için teşekkür ediyorum.

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Kızlar & Erkekler Ne Diyor

109
 • onur3ak
  Aslında farklı bir pencereden de bakabilir miyiz? Bahsettiğiniz dilde ayrışma zaman içerisinde Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü hızlandırmış olabilir mi?
  • Bana kalırsa Osmanlının çöküşüyle bağlantılı olarak böylesine güçlü bir savda bulunmamız çok zor. Osmanlının çöküşünü hazırlayan nedenler çok boyutlu olarak ele alınmalı. Bununla birlikte, ortaçağ Avrupası'nda daha tutucu kırsal kesim ile daha modern olan aristokrat kesimler arasında dinsel kamplaşma temelli çok güçlü bir ayrışma vardı. Bu durum açık biçimde dile de yansıyordu. 30 yıl süren savaşların ardından ya kendileri bitecekti ya da onlar bu savaşları bitirecekti. Nitekim 1648'de o ünlü Westfalya anlamasını imzalayarak, devletlerin çökmesi önlenmiş oldu.
   Oldu ama dinsel ayrışmaların yaşattığı sosyal travmaların derin izleri öyle kolayca ortadan kaybolmadı.

   Kanımca 1689 İngiltere ve 1879 Fransa devrimlerinin domino etkisine karşın, toplum katmanlarını yabacılaştıran dinsel ayrışmalar devletler için her zaman daha tehlikeli olmuştur.

   Selçuklu ve Osmanlı hatta neredeyse tüm Türk devletlerinde ana yapı Avrupa'dakinden farklı olarak askeri karakterli olmuştur. Osmanlının çöküşünü bu açıdan değerlendirmekte yarar var.

  • *1789 Fransız devrimi

 • Teşekkürler lakin Türkçeleşememiş Farsça, Arapça ve Tanzimat sonrası Fransızcayla Türkçeye değer kaybettiren Osmanlıca yerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün modern Cumhuriyet Türkçesi biz türk toplumu için daha doğru bir karar.
  • Sana katılıyorum. Birde Osmanlıca Türkçe'den farklıymış gibi davranıyorlar demiş abimiz. Osmanlıca Arapça ve Farsça yama bir dildir. Konuşma dili ile yazışma dilini fark edememiş sanırım.

  • CatJiJi

   Ben Kürt-Türk kökenli biri olarak öz türkçeye en yakın türkçenin konuşulması taraftarıyım. Türkçe zaten eşsiz bir biçimde konuşulabilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün TDK yı kurması boşa değildi. Ural-Altay dil grubuna ait olan Türkçe, Arabi ve Farsi kelimelerle ancak özgünlüğünü yitirir. Elbette Farsça ve Arapça da güzel diller ama Arapça ve Farsçanın güzelliği Türkçeyle karıştığında karşılıklı zarara uğrayacaklardır.

  • 4yusuf5

   …bir akşam Atatürk, sofra bittikten sonra, benim yanı başındaki iskemleye oturmamı emretti: ‘…Dili bir çıkmaza saplamışızdır’ dedi; sonra, ‘-… Bırakırlar mı dili bu çıkmazda? Hayır! Ama ben de bu işi başkalarına bırakmam. Çıkmazdan biz kurtaracağız…’ dedi…” (bkz. Çankaya, Cilt II, s.452, Dünya Yayınları)

 • TürkKızıyız
  Mustafa Kemal, Karamanoğlu Bey gibi Arı, duru Türkçe adına önemli işler yapmıştır.

  Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277 tarihinde Konya’da ünlü dil fermanını yayınlayarak, Türkçenin yeniden devlet dili olmasını sağlamıştır.

  Mehmet Bey fermanında “Şimdengeru, divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden gayri dil kullanılmaya... uymayanların boynu vurula...” diyerek

  Türkçenin ve Türklüğün Anadolu’da ve yeryüzünde ebediyen yaşamasında öncü olma şerefine erişmiştir. Bu suretle resmi devlet işlerinde kullanılan Arapça ve Farsçanın hâkimiyetine büyük bir darbe vurulmuştur.

  Mehmet Bey’in fermanı Türk kültür tarihinin önemli olaylarından biridir. Günümüzde 13 Mayıs tarihi her yıl Karaman’da Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır.
  • Çok haklısınız, büyük saygı duyarım. Bu yılki Dil Bayramı gününde Alanya'da Karamanoğlu Mehmet Bey'in bir anıtı dikildi.
   Çok yazık ki, sonraki devlet yöneticileri bırakınız Türkçe konuşulmasını teşvik etmeyi, kendileri oturup Arapça, Farsça öğrenmiş. Bilgiledirici katkınız için teşekkür ederim

  • Osmanlıca Fars ve Arapçayla karışık yama bir yazı dili bürokrasi dilidir. Siz kalkıp konuşulan Türkçeyle Osmanlı farksızdı diyorsunuz bu oldukça komik bir açıklama.

  • Bana bazı sorular geliyor ve görüşüm soruluyor. Ne yani görüşlerimi paylaşmayayım mı?

  • Hepsini Göster
 • styx_fenrir
  osmanlıca bir yazı dilidir. osmanlıca bir alfabe sistemi değildir. osmanlıca konuşma dili değildir. osmanlıca, arap egemenliğine girildiğinin bir numaralı kanıtıdır. fakat mesele araplara kendimizi ispat etmektir. halkın içinde neredeyse kimse bu dili anlamıyordu. dönem edebiyatı içerisinde neden klasik edebiyat, şark edebiyatı, saray edebiyatı denilir hiç düşündünüz mü? çünkü dönem içinde yazanlar bile halkın daha anlamadığı bir dili yazmaktadır. birçok padişah kendilerini fars ve arap şairlerden daha iyi göstermek için tonlarca şiir yazdı. kanuni, muhibbi mahlasıyla en çok şiir yazan padişah, osmanlı tarihinde ise 2. isim. soruyorum kaç tane kanuni şiiri aklınızda? 0 dimi. çünkü ölümsüz yazmadı. çünkü o sadece aruzu yüceltmek için yazdı. pekala, eskiyi gömüp, yeninin önde gelen isimlerinden tevfiğin kaç şiiri aklınızda? türk edebiyatına ilgi duyan birisi varsa, şu cevabı verir: birçoğu. ama eski edebiyata ilgi duysan da kanununin şiirleri aklında kalamaz. çünkü o alfabe arap+fars alfabesiyle yazıldı. bir türk dili edebiyatçısı olarak bir işkence benim için bu dili öğrenmek. iyi kötü öğrendim, ama atalarıma hakkımı helal etmiyorum. türkçemizi unutturdukları için.
 • Tomirisss
  Çok güzel bir bence olmuş elinize sağlık.🍀 Osmanlıca bildiğim için bir kez daha mutlu oldum.
 • Deveyeyaranandiken
  şunu bi anlayamadık işte. Latin alfabesine geçilmesine eyvallah, ama eski dil Osmanlıca da öğretilmeliydi.
 • VolrathTheFallen
  "Ancak Osmanlı elitlerinin kullandığı dil, sıradan vatandaş için oldukça yabancıydı. Doğrusu, o dönemin dilindeki bu ayrışma sosyolojik açıdan, kentli vatandaş ile kırsallı vatandaş arasındaki toplumsal ayrışmanın da göstergesi sayılabilirdi..."

  zaten sebep bu.. bir ton yazmışsınız ama gene aynı noktaya gelmişsiniz. Osmanlıca çoğunluğunu arap ve farscadan alan karma bir dil yani türkçe DEĞİL.. ama halk hala türkçe kullanmakta idi.. bu gün yunus emre şiirlerinin anlaşılması ile bir fuzuli arasında çok fark var.. bu plaza diline gerçek türkçe demek gibi bir şey.. siz yapmayın bari.. "mailleri check edip ondan sonra toplantı set edip clientlarla görüşcez" dediğimde ne kadar türkçe geliyorsa osmanlıca o kadar türkçe
 • Yesimcik__
  Güzel bilgilendirme olmus
 • Ayşegnlvsn
  Güzel bilgilendirme
 • AdilOlmayanYıldırım
  bunları bilmiyordum teşekkürler
 • zeynepgeen
  Bilgilendirme için teşekkürler hocam
 • El_miram04
  Güzel bir konuya değinmişsin
 • Dinazortreni
  Evet zaten degil degil sadece alfabebsarkli
 • Hüseyin_33
  Güzel bilgilendirme teşekkürler.
 • Özlem_12_
  Güzel bir bence olmuş
 • Asenayüce
  Teşekkür ederim bu güzel bilgi için
 • Ruz_Gar
  evet aynı dil zaten
 • Gizli Üye
  Guzel bilgilendirme
 • Gizli Üye
  Zamanla değişime uğramış tabii. Emeğinize sağlık.
YÜKLENİYOR...