Size çekici gelen karşı cins davranışları nelerdir?

Abdurrahman00t u
.
.

Yoksa hiç bir şey çekici gelmiyor mu? Bu kadar da ruhumuzu kaybetmiş olamayız değil mi?

Size çekici gelen karşı cins davranışları nelerdir?
119 Cevap