İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!

Lokiningecesi

Gaslighting

Bir kişinin başka bir kişiyi kendi gerçeklik algılarından şüphe duymaya ve kendini çaresiz ve kafası karışık hissetmesine neden olacak şekilde manipüle etmesidir. Bu manipülasyon yöntemi, kişinin hatırladığı olayların gerçek dışı olduğunu iddia ederek, kişinin zihninde şüphe uyandırarak, sürekli yalan söyleyerek veya kişiyi suçlamak suretiyle gerçekliği değiştirerek gerçekleştirilebilir. Gaslighting genellikle güç ilişkilerinde, özellikle aile içi veya romantik ilişkilerde görülebilir.

İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!

Negging

Bir kişinin kendine güvenini azaltmak için verilen bir övgü veya iltifatın arkasına gizlenen bir eleştiri veya aşağılama şeklidir. Bu manipülasyon taktiği, hedeflenen kişinin kendini değersiz veya güvensiz hissetmesine neden olabilir ve manipülatörün kontrolü altında kalmasına yardımcı olabilir. Örneğin, bir kişinin görünümü hakkında bir övgü vermek ve ardından "ama bu elbise senin diğer elbiselerinden daha iyi" gibi bir eleştiri eklemek negging örneği olabilir.

İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!

Projecting

Kişinin kendine ait olan duygu, düşünce, niyet veya davranışları, kendine ait olmayan bir başka kişi veya nesneye atamasıdır. Bu durumda kişi, kendisinde olanı kabullenmek yerine, bunu başka bir kişiye yükleyerek sorumluluktan kurtulmaya çalışır. Manipülasyon yöntemleri arasında yer alan projecting, kişiler arasında çatışma ve iletişim problemlerine yol açabilir.

İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!

Silent Treatment (Sessiz Tedavi)

Bir ilişkide bir kişinin diğer kişiyle iletişim kurmaktan kaçınmasıdır. Bu davranış, diğer kişiyi cezalandırmak, kontrol etmek veya üzmek için kullanılır. Genellikle, bu davranışa başvuran kişi, sorunu çözmek ya da diğer kişiyle konuşmak yerine sessizliğe bürünür ve iletişimi keser. Bu davranış, diğer kişinin kendini değersiz veya reddedilmiş hissetmesine ve iletişim kopukluğuna neden olabilir.

İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!

Triangulation (Üçgenleşme)

Bu manipülasyon tekniğinde kişi diğer kişide istediği duyguları canlandırabilmek için ilişkiye üçüncü bir kişiyi dahil eder.

Örneğin, bir çift arasındaki bir tartışmada, manipülatör, partnerinin annesinden bahsederek o kişinin anne sevgisini kullanmaya çalışabilir.

Triangulation, bir ilişkideki güveni ve bağlılığı zayıflatır ve manipülatörün kontrolünü artırır. Manipülatör, üçüncü kişiyi kendi amaçları için kullanırken, diğer iki kişi arasındaki bağları zayıflatır.

Triangulasyon, birçok farklı ilişki türünde kullanılabilir ve sıklıkla ailelerde, romantik ilişkilerde ve iş yerlerinde görülür.

İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!

Hoovering(Vakumlama)

Bir ilişkiyi yeniden başlatmak veya sürdürmek için yapılan duygu suistimalleridir. Bu yöntem, eski bir partneri geri çekmek, bağlılık veya ilgiyi yeniden kazanmak için kullanılır. Hoovering, ayrılık sonrası dönemde kullanılan bir taktiktir ve birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Örneğin, eski bir partnerinizi tekrar aramak, mesaj atmak, e-posta göndermek veya sosyal medya üzerinden iletişim kurmak, hoovering olarak adlandırılabilir. Bu davranış, eski bir partneri yeniden çekmek veya kontrol altına almak için yapılır ve sıklıkla manipülatif bir şekilde yapılır.

İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!

Withholding Validation

Bir kişinin başka bir kişinin duygularını, fikirlerini veya davranışlarını doğru veya kabul edilebilir bulmadığını ima etmesidir. Bu taktik, kişinin kendine güvenini zayıflatmak, kendisini başka birinin onayına bağımlı hissetmesini sağlamak ve manipülatörün istediği şekilde davranmasını sağlamak için kullanılır. Örneğin, bir kişi bir projede harika bir iş çıkardığında, manipülatör, "evet, ama her zaman her şeyi mükemmel yapamazsın" gibi bir şey söyleyerek onun başarısını küçümseyebilir. Bu, kişinin kendi kendine güvenini sarsarak manipülatörün ona daha fazla ihtiyaç duymasını sağlayabilir

İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!

Insincere flattery (Samimiyetsiz İltifat)

Yani samimiyetsiz iltifat, başka bir kişiyi kandırmak ya da manipüle etmek amacıyla yapılan övgülerdir. Bu tür övgüler gerçekçi değildir ve genellikle kişinin güvenini kazanmak için kullanılır. Ancak, samimiyetsiz iltifat genellikle karşı tarafın gerçek niyetini veya karakterini gizleyemez ve çoğu insan tarafından fark edilebilir.

İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!

Backhanded Compliments (Ters Övgüler)

Genellikle bir kişiyi övmek gibi görünen ama aslında bir eleştiri veya hakaret içeren sözlerdir. Bu tür sözler, genellikle birinin özgüvenini zedelemek veya bir üstünlük duygusu yaratmak için kullanılır. Örneğin, "Senin için gerçekten zeki olmadığımı düşündüm, ama aslında çok iyi bir iş çıkarıyorsun" gibi bir cümle, birinin başarısını övse de aynı zamanda onu aşağılamaktadır.

İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!

Disqualifying (Diskalifiye)

Başka bir kişinin duygu, düşünce veya davranışlarını geçersiz kılma ya da önemsizleştirme eylemidir. Bu manipülasyon tekniği, bir kişinin fikirlerini, duygularını veya davranışlarını göz ardı etmek veya onları reddetmek yoluyla diğer kişiyi kontrol etmeye çalışır. Örneğin, bir kişiye "Senin fikrin güzel ama sen hep çok duygusal olursun" denilerek kişinin fikri reddedilirken, duygusal bir etiket de yapıştırılmış olabilir. Bu, kişiyi düşüncelerini ifade etmekten veya kendini savunmaktan alıkoyabilir ve manipülatörün kontrolünü artırabilir.

İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!

Bait And Switch (Yemle ve Değiştir)

Bu ifade genellikle pazarlama ve satış stratejilerinde kullanılan bir terimdir ve müşterilerin ilgisini çekmek için daha iyi bir teklif sunmak için kullanılan bir taktiktir. Ancak manipülasyon bağlamında, bir kişiye bir şeyi vaat etmek ve sonra başka bir şey yapmak anlamına gelir. Böylece manipülatör, kurbanın beklentilerini ve isteklerini kullanarak kontrol kazanır. Örneğin, bir ilişkide bir kişi, bir şey yapmayı veya bir davranış sergilemeyi vaat edebilir ancak bunun yerine tam tersi bir davranışta bulunarak, kurbanın isteklerini ve beklentilerini boşa çıkarabilir.

İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!

Love bombing

Bir kişiyi kazanmak ve kontrol altına almak için aşırı ilgi ve sevgi gösterisi yapmaktır. Manipülatör kişi, hedef kişinin ilgisini çekmek için abartılı şekilde onu övmek, hediyeler vermek, romantik jestler yapmak gibi davranışlar sergiler. Bu yoğun ilgi ve sevgi gösterileri, hedef kişinin güvenini kazanır ve kontrol altına almak için bir araç olarak kullanılır. Ancak bu davranışlar genellikle sahte ve geçicidir ve manipülatör kişi, hedef kişinin ihtiyaçlarına gerçekten önem vermez.

İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!
İlişkilerde Sık Rastlanan Manipülasyon Tekniklerini Açıklıyorum!
60 Cevap