Kullandığınız şifreleri nereye kaydediyorsunuz?

Soziopath
Bir yere kaydediyor musunuz? Hepsini aklınızda tutuyor musunuz?
Kullandığınız şifreleri nereye kaydediyorsunuz?
Kullandığınız şifreleri nereye kaydediyorsunuz?
12
10
Görüşünü yaz