Piaget'in kuramına göre özümseme, şema ve uyumsamaya günlük hayattan örnekler verebilir misiniz?

Ayseeee3ee3

Eğitim psikolojisi dersinde hocamız özümseme şema uyumsamaya örnek istiyor yardımcı olur musunuz

Piaget'in kuramına göre özümseme, şema ve uyumsamaya günlük hayattan örnekler verebilir misiniz?
11 Cevap