2 ay

Sünnete uymadan yaşam sürerek beyhude bir beklentiyle cennete gideceğini sanan var mı?

Gizli Üye
Peygamberimiz, "Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunların içinden bir fırkası ehl-i necat olacaktır" buyurmuş.

Peygamberimiz bu hadîsi irad edince ashab sormuşlar:

- Yâ Resûlâllah, o kurtulan fırka hangi fırka olacaktır?
Şöyle cevap vermiş:

- Benim sünnetimden şaşmayanlar kurtulanlardan olacaktır! Yâni ehl-i sünnet ve cemaat mensuplarıdır.

Binâenaleyh, Peygamberimizin kitaplarda yazılı olan sünnetlerine bağlı kalan Müslümanlar, ehl-i necat, yâni kurtulanlardan olacaktır. Yeter ki sünnetten ayrılmasın, onu tek ölçü bilsin, şahıslarında tatbik etmekte ihmale düşmesinler. (Ahmed ŞAHİN)

Fırka-ı Naciye, kurtuluşa eren, ahiretteki her türlü azabtan beraet ederek, necatını, kurtuluşunu eline alan topluluk, zümre demektir ki, bunun bir adı da Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaattir. Diğer bir ifade ile Fırka-ı Naciye, Kur'an-ı Kerîm'in hükümlerini kabul ve tasdik etmekle onlara uyan, Hz. Peygamberin ve O'nun büyük Ashâbının yolunu aynen takip eden büyük topluluk, Cemaat demektir.
vay be çok şaşırdım bilmiyordum bunu
A seç
Peygamberin elçiliğini kabul eden biri değilim ben zaten ateistim
B seç
Ben yahudiyim bizden çıkmadıgı için o yüzden sizin peygamberiniz bizi ilgilendirmiyor
C seç
Bunu biliyordum ama umursamıyordum
D seç
Cinsiyetini ve yaşını belirt, oyunu kullan:
KızımErkeğim
Sünnete uymadan yaşam sürerek beyhude bir beklentiyle cennete gideceğini sanan var mı?
2
1
Görüşünü yaz