Rüyalar ve Hakkında Bilinmeyenler

Hazırlayan Mustafa Dinç
Alıntı veya çağrışım değildir

Rüyalar ve Hakkında Bilinmeyenler

İnsan oğlu rüyaların gizemini araştırıp çeşitli iddialar öne sürmüştür.
Tatbiki bilimsel kaynakları, Daha doğrusu bilinen ya da doğru kabul edilen
Argümanları yazmayacağım, Burada kendi düşüncelerimi ve gözlemlerimi dile getireceğim
iyi Seyirler

İster kabul ederim istersek etmeyelim çoklu gerçekliği yaşadığımız bir evrendeyiz.
Zihnimiz, algılama ve verileri işleme esnasında çoklu olasılığı da deneyim eder.

Rüyalar, hayatın bir parçasıdır, kimimiz hatırlamasak ta rüyalar içerisinde de var olmaktayız.
Aynı zaman da öğrenme sürecinin temelini de oluşturmaktadır, öğrenme ve arşivlenme rüyalar
aracılığıyla gerçekleşir,

Rüyaları iki kategoriye ayırabiliriz: Bilinçli ve Bilinçsiz

Rüyalar ve Hakkında Bilinmeyenler

Bilinçli rüyalar

İstemli görülen rüyalardan bahsetmeyeceğim, Bir kaç defa tecrübe etmem me rağmen,
Bu simülasyon evren teorisini benimsettiği için ve bir çok teorilerin de olabileceği gerçeğini
Doğrudan etkilediğinden üstünde fazla durulmamalıdır, Sonuçta Simule edilen bir platform,
Baktığınızda yer şey var oluyor, Ama isteğinize göre, aniden başka yere baktığınızda piksellerin
oluşumu, Aniden geri döndüğünüzde çözülme hali, Tanrı modu.

Hafıza konusunda kendini geliştiren insanlar, o anki durumlara bağlı, çağrışım veya
hatırlama için imgesel hayal dediğimiz formlar ile bilgiye iki eksenli olarak işlerler
Eğer doğru anahtar veya bağlantılar kurma bilme yeteneğini geliştirmiş ise her veriyi kolaylıkla
hafızalarına alıp, gerektiğinde çağırabilirler, tatbiki arşiv olarak.

Eğer çalışan komut statüsünde, dil, formül, algoritma gibi bilgileri ise, arşiv olarak atanmaz.
egzersizlerle, bu verileri çalıştırmak gerekir, Bu verinin çoklu boyuta getirme işlemi ile
Beynimizin donanımsal gelişimini sağlar.
Örnek: Hafıza = imgesel eştirme x kurgulama x duygu katabilme + bağlantı
İnsan beyni çözülmüş veriyi değil, çözümde kullanılan algoritma tekniklerini öğrenir.
Bu sebeple okunmuş bir kitabı hatırlayamasak ta, o algoritmalar la bir kitap yazabilme yeteneği kazandırıl.
Bu arada unutma ta yetenektir, çünkü yaratıcılığın gelişimi buna bağlıdır

Rüyalar aynı zamanda, yaşanmamış duyguları da barındırır.
Kısaca, Bir canlıya ya da nesneye bağlanmış bir duygu, Aynı zamanda modül olarak diğer
duyguları da otomatikman atanmış olur. bu duygular isteğimizle değil, olgu olarak var olur.
Bu bir sorun değil, aksine sağlıklı bir muhasebe yeteneği özgül iradeye bağlıdır.
Rüyalarda hissedilmiş bir duygu, günlük zamanda pek yaşanmaz, zaten günlük zamanda yaşanmayan duygu
oluşumları çoğu kez rüyalarda vücut bulur.
Daha çok rüyalardan geri hatırlananlar, duygu değişimleri ki burada hatırlama, ne kadar iyi modelleme
yapabilme yeteneği gelişimiyle doğru orantılıdır.

"Her hareket, simetrisini de yaratma potansiyelini daima barındırıl"

Rüyalar ne işe yarar dendiğinde, kısaca yaşanmamış, yaşamaktan korktuğumuz ve yaşamak istediklerimiz
Duygular rüyalarda olduğu sürece, düşünsel bağımsızlığımızı ve yaşamdan tatmin olmamızı sağlar.

Her daim rüya görürüz, Bu konuya girmemin asıl amacı budur, çoğumuz bunu bilmeden sağlık sorunu zannederiz.
Hatırlasak da hatırlamasak da, fark etsek te fark etme şekte, zihnimizin sağlıklı veri alışveriş formatı imgesel
olduğu için rüya, hayal vs. imgesel suret şeklindedir.

Bilinçsiz Rüyalar

Gözlemlerime göre, her daim rüya görürüz, Ama fark etmediğimiz için bu durumun üzerine değinmeyiz.
Ne zaman sağlık ya da psikolojik düzensizlik veya ara geçişler üzerinden geçsek, bunun psikolojik sorun olma
yanılgısı ve kargısından kaçmayı tercih ederiz.
Zihnimizi meşgul etme isteği, sebeplerinden biri budur.
özetlersek, istenen bir duygu, istenmeyen diğer duyguların rüyalar aracılığı ile atılma diyebiliriz.

Rüyaları hatırlama

Rüyada ram dediğimiz zihnimizin çalışma yapısına göre, küçük bir miktar kullanır, Saatlerce görülen rüyaların
sadece son birkaç saniyesini hatırlama sebebi bundan gelir, yaratıcı yeteneğini geliştirmiş insanların
ayılırmış beleği daha fazla olduğundan, bu süre değişkenlik gösterebilir.
Rüyalar da genelde duygu değişimleri, kısaca 8 saatlik uykuda görülen rüya değil de, hatırladığımız
hissettiğimiz duyguların değişimleri, hızlı değişimler daha derin yerleşir zihnimize.

Rüyalarda zaman kavramı

Zaman bir algı olduğundan sabit görüşlerle açıklanamaz, yorumlar değişkenlik gösterse de değişkendir.
Rüyalar, zaman ve mekan kavramlarını deldiğini söylersem, aksi bir görüş mutlaka var olacaktır.
Ama hakikat bu, kabul görmesi gerekmez.
Kısaca, bilincin bendendeki kısıtlamalardan kurtulup, Bilincin özgül kalmasıdır.
Zamanı çok sık sentezleyenler, daha derin ve daha kompleks rüyalar görebilirler.
Rüya görmek özgürlüktür, Bir mesaj arama ya da anlamlandırma insanın doğasına zarar vermekten başka bir işe yaramaz.

Rüyalar ve Hakkında Bilinmeyenler

Teorim

Rüyalar, ister bilinçli ister bilinçsiz olsun farklı evreneler, zamanlar veya gerçeklikler arası seyahat olduğunu düşünmeye başladım.
Çoğumuz, Ha ben bu olayı daha önce yaşadım, Rüyamda aynısını görmüştüm veya dejavu yaşadığımız olmuştur.
Aynı durumun sinerji olarak üst üste geldiği duruma dejavu diyorum, çeşitli söylentiler var, Tek bir kanı yok.

Sonuç

Yaşantımız boyunca, rüyadan uyandığımız da hatırladığımız duygu değişimleri ile yaşamımızın sonunda ki,
olacak duygu değişimleri arasında, hatırladıklarımızın gerek süresi gerekse biçimi arasında bir fark görmemekteyim.
Nasılsa en güzel bir rüyadan uyanmak, hala o rüyayı görmekten daha iyi ise,
Yaşadığımızı sandığımız bu rüyadan da uyanmak, hala uyuyor olmayı daha iyi olduğunu bilmek,
Hem yaşantımıza, hem de yaşayanlara, daha kaliteli standartlar getireceğini fark ettiğimiz de,
ölüm korkusun yerine, Hala var olmak ve yapabileceklerimizin kısaca arkamıza bırakabileceğimizin heyecanı,
açılabilecek kapıların, oluşumun var olmasına etken sayılabilir

"Kilitsiz kapılar, Üslubunca gidebilenler içindir"

Rüyalar ve Hakkında Bilinmeyenler
Cevapla