Erkekler kadın olsaydınız?

Gizli Üye

Kadınların yaptığı neyi yapmazdınız?

(Tersini kadınlar da cevaplayabilir)

Erkekler kadın olsaydınız?
38 Görüş