Hangi ebeveyn stiline sahipsiniz?

BiBilen

Çocuk ve bakım veren arasında kurulan bağın niteliği ebeveyn tarzımızla ilişkilidir. Çocuğumuzun gelişim yolculuğuna eşlik ederken ortaya koyduğumuz tutum ve davranışlar “o”nun ileride kim olacağını belirleyen önemli unsurlar arasında yer alır.
Peki siz hangi ebeveyn tarzını benimsiyorsunuz?
1) Otoriter : Sıkı kuralların olduğu ödül ve cezaya dayalı olan bu ebeveynlik tarzında; anne/baba/bakım veren koyduğu kurallar için anlamlı açıklamalar yapma endişesi taşımaz “ben yaptım oldu”
2) İzin verici : Anne/baba/bakım veren çocuğunun ihtiyaçlarının farkındadır ve “otorite” figürü olarak kendisini ortaya koymaz. Bu tarzda ölçüsüz bir izin vericilik söz konusudur. Çocuklarının ebeveyni değil arkadaşları olarak kendilerini tanımlarlar.
3) İhmalkar : Anne/baba/ bakım veren çocuğunun fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılama da yetersizdir, kendi sorunları ile baş etmeye çalışan ebeveyn maalesef çocuğunun sorunlarına karşı istemsiz bir körlük kazanır. Çocukları ile iletişimleri zayıftır.
4) Demokrat : Kurallar ve rutinler vardır ve bunların neden olduğu çocuğa açıklanmaktadır. Cezaya dayalı bir ilişki biçimi yoktur, çocukla kurulan iletişim yüksek ve kalitelidir. Çocuğunun arkadaşı değil anne/baba/ bakım vereni olduğunun farkındadır.
Demokrat
İzin verici
İhmalkar
Otoriter
Yaşını ve cinsiyetini belirt, oyunu kullan:
Hangi ebeveyn stiline sahipsiniz?
Cevapla