Dininiz nedir? ve neden o dine inanıyorsunuz?

darwin_rcapnw3
Yorumlara nedeni ile birlikte yazınn
İslam
Hristiyanlık
Musevilik
Hinduizm
Diğer dinler
Dinsizlik
Yaşını ve cinsiyetini belirt, oyunu kullan:
Dininiz nedir? ve neden o dine inanıyorsunuz?
11 Görüş