Temel Hukuksal Kişilik Haklarımız

Her bireyin kendini ilgilendiren ve yaşamını düzgün bir şekilde devam ettirmesini amaçlayan temel kişilik hakları vardır. Buyrun, kişilik haklarımız nelermiş öğrenelim.

1- Yaşama Hakkı

Temel kişilik haklarımız (hukuksal)

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve 1982 Anayasası’nda güvence altına alınmıştır.

Kişi fiziksel yaşamını sürdürmesini sağlayan temel insan hakkıdır.

2) Kişinin Dokunulmazlık Hakkı

Kişinin dokunulmazlığı temel haklardan biridir. Son zamanlarda ülkemizde sıkça görülmeye başlanan şiddet haberleri beraberinde, yargı yoluna başvurma gibi sonuçları alevlendirmiştir.

Örneğin kendisine eşi ve ya bir başkası tarafından şiddet uygulanan bir bayan savcılığa itirazda bulunabilir ve mahkeme sonucu gerekirse; şiddet uygulayan şahısa uzaklaştırma vb. şiddet gören kişiye ise koruma görevlendirilebilir.

Dokunulmazlık hakkı özgürlük ve serbestlik anlamına gelir. Tabi aşırıya kaçmamak gerek..

3- Sağlık Hakkı

İnsanın bedensel ve ruhsal sağlığını korumayı ve tedavi görme hakkı anlamına gelir. Devletin önemili görevlerinden biri de halkın sağlığını korumak ve koruyucu önlemler almaktır.

Günümüzde ülkemizde belirli bir seviyeden itibaren rapor durumunda, devlet tarafından yardım yapılmaktadır. örneğin 60000 tl lik arabayı 20000 tlye alabilme, bez, bakım vs. para yardımları yapılmaktadır.

4- Eğitim Hakkı

Kişinin hiç bir engel olmadan eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirme hakkıdır.

Ülkemizde 4 yıl ilk dereceden 4 yıl orta dereceden eğitim görme hakkı zorunludur.

5- Dilekçe Hakkı

Bireyin, herhangi bir konuda kamusal veya kişisel olarak dilek ve şikayetlerini yargı bölümü dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır.

6- Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 12. maddesine göre: “Kimsenin özel hayatına, ailesine, konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz.

Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.” Bu maddeyi dokunulmazlık hakkında da görmüştük.

7- Konut Dokunulmazlığı Hakkı

Güvenlik Güçleri, görevli memurlar vb. kişiler dışında hiç kimsenin konutunuza girememesi, arama yapamaması ve buralardaki eşyanıza el koyamamasıdır.

Arama emri vb. belge olmadan girmeleri suç teşkil etmektedir.

8- Seçme ve Seçilme Hakkı

18 yaşını doldurmuş olan her birey seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Ancak silah altındaki er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, ceza evlerinde tutuklu bulunanlar ve hükümlüler oy kullanamazlar.

Bunun sebebi ordu ve hükumeti birbirinden bağımsız tutmaktır.


1|1
65

En İyi Kız Görüşü

En İyi Erkek Görüşü

Senin görüşün nedir?

Kızlar Ne Diyor 5

Erkekler Ne Diyor 4

Yükleniyor...