Ekonomik gerilemenin sorumlusu sizce kim ya da kimler?

CounterOffensive111

Malumunuzdur ki son yıllarda Türkiye ekonomisi epeyce geriledi. İnsanlar kira ödeyemez hale geldi özellikle de büyükşehirlerde. Düşünün ki doktor, mühendis veya öğretmen bile kira ödemekte zorlanıyor. Bir ülkede en kallavi mesleklerdeki kimseler bile böyle zorlanıyorsa artık bazı şeylerin net olarak görülmesi gerekir.

Ekonomik gerilemenin sorumlusu sizce kim ya da kimler?
Ekonomik gerilemenin sorumlusu sizce kim ya da kimler?
15 Görüş