Sephora indirimi sadece Black kart sahiplerine mi?

gamzelii34

Sephoradaki %20 indirim herkes için mi geçerli yoksa sadece Black karta sahip olanlar mı faydalanabiliyor?

Sephora indirimi sadece Black kart sahiplerine mi?
2 Cevap