Hayatınızın amacı, doğum tarihinizde gizli olduğunu biliyor muydunuz?

_Elyise
Hayatınızın amacı doğum tarihinizde gizli/ Dan Millman
Görselini en iyi ifade eden kısa notunu
Görselini en iyi ifade eden kısa notunu
1 Yaratıcılık ve Güven: Yüksek enerjileri vardır. Bu enerji bolluğu onlara yaratıcı işler koyma yeteneği verir. Kendilerini ifade etme ihtiyaçları vardır, eğer bu enerjilerini iyi kullanamazlarsa yıkıcı bağımlılıklar yaşayabilirler. Risk almalı ve enerjilerini serbestçe kullanmalılar. Kendilerini merkeze koyup, başkaları tarafından farklı gözükmeye bile cesaret etmeleri gerekir. Güvensizlik ve bağımlılıktan, güvene ve yaratıcılık yoluna gidebilirler. Pozitifte yaratıcı sanatçıları, negatifte tiryakileri oluştururlar.

2 İşbirliği ve Denge: Kendi sınırlarını belirlemeli ve başkalarıyla iş birliği içinde çalışmayı öğrenmeliler. İç çelişkilerini ve çatışmalarını çözümledikten sonra dış dengeyi sağlayabilirler. Değişikliklere ayak uydurmalı, başkalarının sorumluluklarını üstlenmemeli ve gerektiğinde hayır demelerini öğrenmeleri gerekir. 2 enerjisiyle çalışanlar büyük bir hizmet gücüne sahiptir ve insanlara destek verme ve yol gösterme konusunda son derece başarılılardır. Aşırı özveride bulunup sonra içerlemeden, denge ve diplomasi yoluna gidebilirler. Pozitifte diplomatları, negatifte aşırı özverilileri oluştururlar.

3 İfade ve Duyarlılık: Duygu ve fikirlerini ifade etme ihtiyaçları vardır. Bunu dürüst ve olumlu şekilde yapmaları gerektiğini öğrenmeliler. Etrafa ve kendilerine karşı çok duyarlı olurlar. Kendilerine olan şüpheden vazgeçip, en derin duygularına kulak vermeliler. Kendi duygularına karşı saygılı olduktan sonra başkalarına da aynı şeyi yapmaları için ilham verirler. Depresyon ve kurnazca yönetmeden, etkileyici ifade ve sezgi yoluna gidebilirler. Pozitifte hatipleri, negatifte manik-depresifleri oluştururlar.

4 İstikrar ve Süreç: Hedeflerine giden yolda önce sağlam temeller atmalı sonra sabırla adım adım ilerleyen bir süreci izlemeliler. İç istikrarı kendi içinde bulmaları, karar verirken iyiyi de kötüyü de düşünmeleri öyle karar vermeliler. Zorluklar ve sorunlar karşısında yılmamalılar, kesin bir niyet, odaklanmayla ve en derin sezgilerine güvenerek sürece kendilerine kararlı bir biçimde adamalılar. İstikrarsızlık ve kararsızlıktan, güven ve düzen yoluna gidebilirler. Pozitifte analistleri, negatifte kararsızları oluştururlar.

5 Özgürlük ve Disiplin: İç özgürlüğe ulaşmalarına ihtiyaçları vardır. Bunun için çok yönlü yeteneklerini odaklanarak ve disiplinle kullanmaya öğrenmeleri gerekir. Blöf yaparak bir şey yapar gibi görünmeye çalışırlar. Çabuk sıkılırlar. Aşırı bağımlılıkla aşırı bağımsızlık arasında gelirler. Hayatlarına dikkatlice disiplin uygularlarsa kendilerine olan saygıları artar. Başkalarına tabii olmaktan ve aşırı duygusalıktan, dirayet ve kendine güven yoluna gidebilirler. Pozitifte kaşifleri, negatifte başkalarının yardım ve desteğine en muhtaçları oluştururlar.
Hayatınızın amacı, doğum tarihinizde gizli olduğunu biliyor muydunuz?
Hayatınızın amacı, doğum tarihinizde gizli olduğunu biliyor muydunuz?
Hayatınızın amacı, doğum tarihinizde gizli olduğunu biliyor muydunuz?
Hayatınızın amacı, doğum tarihinizde gizli olduğunu biliyor muydunuz?
Hayatınızın amacı, doğum tarihinizde gizli olduğunu biliyor muydunuz?
Hayatınızın amacı, doğum tarihinizde gizli olduğunu biliyor muydunuz?
11
10
Görüşünü yaz