Sizde arama veya mesaj gelince hemen cevaplar mısınız, yoksa telefonun başında sanmasınlar diye geç mi açarsınız?

ɐɹznɯɔɐ

Ben ikinciyiim jajs

Sizde arama veya mesaj gelince hemen cevaplar mısınız, yoksa telefonun başında sanmasınlar diye geç mi açarsınız?
19 Cevap