REGL DÖNGÜNÜ KOLAYCA TAKİP ET!

Orkid
1 ay

23 Nisan’a Giden Yol

23 Nisan'a giden yol ve Atatürk’ün diplomatik dehası

Osmanlı’nın son savaşı

Boğazda itilaf devletleri donanmasından bir kısmı
Boğazda itilaf devletleri donanmasından bir kısmı

Birinci Dünya savaşına büyük Alman hayranlığı ve Almanların mutlak zaferine olan inançla Almanya, Avusturya-Macaristan imparatorluğu ve Bulgaristan’la birlikte giren Osmanlı devleti Galiçya, Yemen, Filistin, Hicaz, Mısır, Suriye, Irak ve Kafkasya cephelerinde savaşı kaybetmişti. Kazandığı tek savaş 1915-16 aralığında gerçekleşen Çanakkale cephesi savaşlarıydı. Müttefiki Bulgaristan’ın 29 Eylül 1918’de Neuily barış anlaşmasını imzalayarak savaştan çekilmesiyle Osmanlı’nın Almanya üzerinden para, silah ve mühimmat sağlayan demir yolu bağlantısı kesilmiş oldu. Yeni silah ve mühimmat desteği alamayan Osmanlı devleti de 30 Ekim 1918’de Mondros mütarekesini imzalayarak savaştan çekildi.

İstanbul’un işgali

İstanbul’u işgal eden itlaf devletleri askerleri geçiş yapıyor
İstanbul’u işgal eden itlaf devletleri askerleri geçiş yapıyor

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros mütarekesinin ardından İstanbul 13 kasım 1918’de itilaf devletleri orduları tarafından işgal edildi. Burada şöyle bir incelik vardı. Şehir işgal edilmiş ancak devlet binaları ve devleti idare edenlere karşı bir operasyon yapılmamıştı. 21 Aralık 1918 tarihinde padişahın emriyle Meclisi Mebusan dağıtıldı. 3 Ekim 1919’da Damat Ferit hükumetinin istifasının ardından kurulan Ali Rıza paşa hükumeti önce Meclisi Mebusan için genel seçime gitti ve 12 Ocak 1920’de meclis tekrar açıldı. Hem yeni seçilen meclisin, hem de Ali Rıza paşa hükumetinin milliyetçi isimlerden oluşması işgal güçlerini rahatsız etmişti. 20 Ocak günü işgal kuvvetleri komutanlıkları Harbiye nazırı ve Genel kurmay başkanının istifalarını istedi ve istediklerini aldılar.

Misakı Milliye'nin kabulü

Misakı milliyi kabul ettiren Sadrazam Ali Rıza paşa
Misakı milliyi kabul ettiren Sadrazam Ali Rıza paşa

28 Ocak 1920 tarihli gizli oturumda Meclisi Mebusan Misakı Milliyeyi kabul etti. Turgut Özakman’ın Cumhuriyet kitabında Mustafa Kemal paşanın Misakı Milliyenin hem metin olarak yazımında hem de mecliste kabulü için gösterdiği çabalar uzun uzun anlatılmıştır. Merak edenler okuyabilir. Önemli olan husus şuydu ki: Bu metni istisnasız bütün mebuslar imzalamıştı. Daha sonra 17 Şubat 1920’de bu metnin hem basın yoluyla halka, hem de Osmanlı Devletinin diplomatik ilişki içinde bulunduğu bütün devletlerin meclis ve hükumetlerine tebliğ edilmesi yine Meclisi Mebusan tarafından karar verildi. 16 marta kadar Ali Rıza paşa hükumetini istifaya zorlayan itilaf devletleri istediklerini alamayınca ikinci işgal operasyonunu yaptı. Bu defa bütün devlet daireleri de işgal edildi. Aynı gün Meclisi Mebusanı basan İngiliz askerleri meclisi dağıtıp içinde Ziya Gökalp, Kara Vasıf, Rauf bey gibi bazı mebusları tutuklayıp Malta’ya gönderdi, diğerleri serbest bırakıldı. Meclis basıldığında 7 maddelik hayvancılık yasası görüşülmekteydi ve 5 maddesi kabul edilmişti

23 Nisan’a giden yol

Anadolu’ya çıkan Tümgeneral Mustafa Kemal Paşa
Anadolu’ya çıkan Tümgeneral Mustafa Kemal Paşa

19 mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadelenin organize edilmesi faaliyetlerine başlayan, 9 temmuz 1919’da askerlik görevlerinden istifa eden ve sonrasında Erzurum ve Sivas Kongrelerini gerçekleştiren Mustafa Kemal Bey 29 Aralık 1919’da Ankara’ya gelerek buraya yerleşmiştir. Burada bir önemli konu daha vardır ki iletişim bağımsızlığı konusudur. Mustafa Kemal daha önce İstanbul’dan İnebolu’ya kadar çekilmiş ve kullanılmayan bir telgraf hattının varlığını bilir ve bu hattın Ankara’ya kadar ulaştırılması ve Anadolu’da da bir telgraf ağı kurulması için çalışma başlatmıştır.

Meclis için çağrı

23 Nisan’a Giden Yol

Sivas kongresi kararlarınca temsil heyeti başkanı sıfatıyla derhal Ankara’da bir meclis toplanması için harekete geçer. Son mecliste görev yapan bütün mebuslar bu meclise davet edilir ve Ankara’ya intikal edemeyecek olan mebusların yerine de derhal seçim yapılması talimatını verir. Meclisin açılışının 23 Nisan Cuma günü olacağı de Anadolu’daki bütün devlet erkanına telgrafla tebliğ edilir. Bu tebligat yukarıda bahsi geçen telgraf hattının Ankara’ya kadar ulaştırılması yoluyla elde edilen bağımsız iletişim hattı sayesinde yapılmıştır.

23 Nisan 1920 meclis toplanıyor

Meclis açılışında dua eden Mustafa Kemal bey
Meclis açılışında dua eden Mustafa Kemal bey

Ankara’da Hacı Bayram camisinde kılınan öğle namazı ve edilen dualardan sonra İttihat ve Terakki partisine ait binada meclis toplanır. İşte burada Mustafa Kemal’in diplomatik ve siyasi olarak ne kadar akıllı bir adam olduğu ortaya çıkar. Hem dağıtılan son meclisin mebusları bu meclisin doğal üyeleri kabul edilerek meclisin uluslararası alanda meşrutiyetini sağlamıştır, hem de Meclisi Mebusan’da 5 maddesi kabul edilen hayvancılık kanununun son iki maddesi de kabul edilerek meclisin ilk çalışmasının İstanbul’da dağıtılan yasal meclisin devamı olduğu belgelendirilmiş olur. Sonrasında meclis dünya tarihinde bir ilk olarak savaşı yöneten meclis olur.

Meclisin açılışında Ankara halkı
Meclisin açılışında Ankara halkı

TBMM ile ilgili yazılacak, anlatılacak çok şey var ama yazacak yer yok. Özetle Mustafa Kemal paşa bu meclisle istiklal harbimizi yönetmiş ve kazanmıştır. 1. Dünya savaşını kaybeden ülkeler içinde kendisine imzalatılan barış anlaşmasını tanımayıp tekrar bir savaşa giren ve kazanan taraf olarak yeni bir barış anlaşması yapan tek millet Türk milleti ve tek devlet de Türk devletidir. Bu arada kimse de bana Mustafa Kemal’i padişah göndermişti, yok bilmem kaç bin altın vermişti, harbi ve her şeyi onun emriyle yaptı vs demesin. Yemezler. Bu konuyla ilgili olarak da Necdet Sevinç’in İstiklal harbinde etnik ihanet kitabını okuyabilirler.

23 Nisan’a Giden Yol
23 Nisan’a Giden Yol
4
7
Görüşünü yaz

En İyi Erkek Görüşü

 • Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!
  Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha milletçe şükranlarımızı sunduk.
  Emeğine sağlık abi, güzel bir yazı hazırlamışsın.
  Görüş hala geçerli mi?

En İyi Kız Görüşü

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Kızlar & Erkekler Ne Diyor

36
 • vingardiyumleviyosa_
  Emeğine sağlık çok güzel anlatmışsın 👏👏açıkçası altında gereksiz muhalefetlerin toplanmamış olmasına biraz şaşırdım.
 • Bitinya
  Zalimler için yaşasın cehennem. Ne mutlu türküm diyene
 • Emeğinize sağlık, güzel, dolu dolu bir bence olmuş. 👌
 • Pinti_Panda
  Emeğinize sağlık, güzel, dolu dolu bir bence olmuş.
 • Oğuzhan5807
  Teşekkürler bir tek daha duygulanıp gurur duyduk
 • Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
 • gecekusum3434
  Emeğinize sağlık tüm şehitlerimize rahmet olsun
 • Ellerine sağlık dolundolu bir emek
 • Gizli Üye
  23 Nisan bizim için çok önemli.
YÜKLENİYOR...