PS5 mi yoksa XBox Series X mi?

Sizce Hangi Yeni Konsol İyi Plastation 5 mi Yoksa Xbox Series X mi?
Plastation 5
Xbox Series X
Yaşını ve cinsiyetini belirt, oyunu kullan:
PS5 mi yoksa XBox Series X mi?
Cevapla