MÜLAKAT SORULARI hakkında deneyimli olan var mı? Bir de hiç YGA'yı duyan veya YGA'lı olan aranızda var mı?

saygıdeğerinsan
Bir ilimizle bir organımızı eşleştirin derken neyi kastetmiş olabilir?
Fikri olan var mı?
YGA: Young Guru Academy
MÜLAKAT SORULARI hakkında deneyimli olan var mı? Bir de hiç YGA'yı duyan veya YGA'lı olan aranızda var mı?
1 Cevap