DGS deneme netlerimi nasıl yükseltirim?

Gizli Üye

3 ayda 20 net yükseltmek mümkün mü?

DGS deneme netlerimi nasıl yükseltirim?
1 Cevap