Japonca, öğrenilmesi gereken bir dil mi?

Pıwj592
Uzakdoğu dillerinden japonca öğrenmek mantıklı mıdır? Hangi alanlarda işe yarar.
Japonca, öğrenilmesi gereken bir dil mi?
33 Cevap