Verimli Ders Çalışmanı Engelleyen Faktörler

Verimli Ders Çalışmanı Engelleyen Faktörler

Verimli çalışmayı engelleyen faktörler

📍Yapamadıklarınıza odaklanmak
📍Müzik eşliğinde çalışmak,
📍Zorlanılan derslerin dışlanması
📍Aşırı kaygı (güvensizlik)
📍Çalışma anında hayallere dalmak
📍Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak
📍Çalışmayı tamamlamadan bırakmak
📍Arkadaşlara “hayır” diyememek
📍Düzenli tekrar yapmamak
📍Plansız, programsız çalışmak
📍Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak
📍Yanlışlardan ders almamak, eksikleri gidememek
📍Motivasyon eksikliği, isteksizlik.

Senin ders çalışmanı engelleyen neler var ve nasıl çözümler buluyorsun?

Verimli Ders Çalışmanı Engelleyen Faktörler
10 Cevap