İşte bir bir gerçekleşen kıyamet alametleri?

orknc
İşte bir bir gerçekleşen kıyamet alametleri... Kur-an'a göre büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır. Küçük olanların ise çoğu gerçekleşti bunlardan bir kaçı düşünceleriniz neler hangisi sizce belirgin halde oluyor;

1)-İlim ortadan kalkacak cehalet yerleşecek
2)-Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.
3)-Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.
4)-Adam öldürme olayları ve fitne artacak.
5)-Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak.
6)-Kadınlar erkeklere, erkekler de kadınlara benzemeye çalışacak.
7)-Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetinecek.
8)-Zina açıkca işlenir hale gelecek.
9)-Kötülük ve fuhuş yayılacak.
10)-Açıklık yayılacak, hayasızlık çoğalacak.
11)-İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek.
12)-Allah Allah diyecek kimse kalmayacak.
13)-Gece ile gündüz eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak.
14)-Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek.
15)-Cihad ve irşad faaliyetleri terkedilecek.
16)-Sadece din dışı ilimler öğrenilecek.
17)-Kur-an'ın önemi insanlar tarafından unutulacak.
18)-Elli kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nufusu çoğalacak.
19)-Namaz kılınmayacak.
20)-Emanete riayet edilmecek.
21)-Ebeveyne isyan edilip beyler hanımların emrine girecek.
22)-Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.
23)-Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.
24)-Yöneticiler insanlara zulmedicek.
25)-Liderliğe elverişli kimseler azalacak.
26)-Şerrinden korkulan kimseler itibar edilecek.
27)-Fasıklar toplumun efendisi haline gelecek.
28)-Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak.
KAYNAK = https://www.mynet.com/haber/galeri/haber/iste-bir-bir-gerceklesen-kiyamet-alametleri-60884/1

Güncellemeler:
+1 yıl
,,,,,
+1 yıl
gncl
İşte bir bir gerçekleşen kıyamet alametleri?
9
7
Görüşünü yaz