Toplumsal evrim neden hep olumlu yönde ilerlemiyor?

Toplumsal evrim araştırmalar sonucu insanoğlunun kazandığı bilgi birikiminin artmasına, bilginin ulaştığı kitlenin genişlemesine, yaşanmışlıkların yaratmış olduğu tecrübeye ve filozofların sosyologların, bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaların artmasına, insan hakları savunucularının ve özgürlük ve hümanizm sloganıyla hareket eden aktivistlerin medya ve iletişim araçlarının da yaygınlaşmasıyla toplumun her kesimine ulaşan bilinçlendirici aktivitelerinin daha da artmasına rağmen neden petrol ve para için süregelen savaşların sürdüğü, insanların hala vahşi kapitalizmin kölesi olduğu, insanlar arası iletişimin oldukça sağlıksız olduğu duyarsız ve bireyi ön plana çıkaran bencil ve egoist insanların var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Toplumların ahlaki, vicdani ve eşitlik anlayışının egemen olduğu bir dünyada yaşamak için artık hiçbir şeyi değiştiremeyiz ya da bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığını terk edebilmeleri için bu dünyada daha ne kadar kan dökülmesi cilt cilt kitap yazılması ve farkındalık bilinciyle hareket eden insanların kurulu düzene karşı eylemler yapması lazım? İnsanın yaratılışında olan mücadeleci ve bireyci anlayışı toplumsal bilinçle aşabilmemiz mümkün değil midir. Toplum olma bilincinin yüzeysel ırksal, dini, ekonomik sınıflandırmalardan kurtulup tüm dünyayı içine alan bir dünya toplumu fikrine evrilebilmesi için üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Toplumsal evrim neden bu yönde evrilmiyor ve buna insanlık bugün neden umutsuz bakıyor?

Toplumsal evrim neden hep olumlu yönde ilerlemiyor ?0|1
318

En İyi Erkek Görüşü

 • Ben negatif eleştiri yapacağım.

  Bir defa bahsettiğin insan hakları, hümanizm ve özgürlük kelimeleri tamamen boş laflardır. Çünkü insana insan olduğu için değer verip ona haklar sunulamaz. Bu bizim yarattığımız suni birşeydir. İnsanlar hakettikleri ve yaptığı işlere göre değerlendirilmesi daha doğrudur. Çünkü bilinen üzere insanların büyük çoğunluğu, yaşadığı dünyaya hiçbir katkısı olmadan sadece nefes alıp veren ve bitki kadar değeri olmayan canlılardır. Bunlara sırf insan olduğu için bazı haklar verilemez. Verilmemelidir.

  Diğer bir durum ise ekonomik sistem hakkında bir eleştiri yapmışsın. Tamamen yanlışlık üzerine. Dünya nüfusu 7 milyarı aşkın. Binaenaleyh dünya kaynakları ise sınırlı. Yani herkese yetecek kadar kaynak yok. İnsanlar enerji veya herhangi bir tabii kaynak için savaşmak zorunda. Bu hep böyleydi ve böyle devam edecek. Bunu anlayamamanın sebebini doğayı anlayamamana bağlıyorum. Eğer doğayı anlasaydın böyle bir eleştiri yapmazdın ve insanların yaşamak ve hayata tutunabilmek için savaşmak zorunda olduğunu anlardın. Sibiryadaki karıncalar yaşamak için simbiyotik yaşamak zorundadır ama Afrika'daki arslan ve diğer etçil ve otçul hayvanlar için bu geçerli değildir. Bu kadar fazla nüfus simbiyotik yaşamı kaldırmaz.

  Dünya'daki herkes ve her toplum birbiriyle birleşip bir sistemi benimseyemez. Bunun sebebi var ise farklı coğrafyalarda farklı kültürlere ve farklı hayat tarzına sahip oldukları içindir. Dış uzaydan bir düşman belirmediği müddetçe insanların birleşmesi imkansızdır.

  Yani içinde bulunduğun düşünce tarzı tamamen tozpembe bir hayaldir. Vahşi ve acımasız olan doğal hayata uymaz. Yazdıklarının ve düşüncelerini gözden geçirmeni ve daha realistik olmanı öneririm.

  1|0
  0|0
  • Gerekirseuzaydan gelmesi gereken tehdit yaratılır. Bu bence de mantıklı, teknolojide bu yönde evrlliyor :) Her türlü eleştiriye açığım saygı duyuyorum görüşünüze.

  • Hepsini Göster
  • Şimdi dışarıdan tehdit gibi bir durum yaratılamaz. Çünkü bu boş insan olarak tabir ettiğim insanlar içerisinde belki de eşimiz dostumuz ailemiz ve sevdiklerimiz olabilir. Ki vardır da.

   Bu nüfus katlanarak artacak ve felaketler ardı ardına gelecek. Ama bunun yeni ütopik bir sistem getireceğini sanmıyorum çünkü örnekleri var. Büyük felaketler ve yok oluşlar esnasında bir yardımlaşma olabilir fakat doğa kanunları gereği böyle bir toptan değişim olmayacaktır. Eski zamanlarda yine doğal felaketler olmuş, insanlar o zamanlarda yardımlaşma görülmüş fakat yaralar sarıldıktan sonra veya daha sarılmadan yine insanlığın birbirini yediği görülmüş. Misal erken ve orta ortaçağ devrinde bölük pörçük Avrupanın kara veba zamanında ufak tefek yardımlaşmalar gösterdiği ama hemen ardında birbirini yediği ama dışardan islam kuvveti olan Osmanlı gelince hepsinin nasıl birleştiği görülmüştür. Bunun daha örnekleri vardır. Bu yüzden çok da mantıklı bulmuyorum.

  • Benim anlattıklarım yüzyıllar sonrasına dair bir sistem. Planlanmalı ve buna göre bir yol çizilmeli bu amaç doğrultusunda insanlık için çalışan her bireye büyük iş düşüyor. Bunlar şu an için bir film sahnesi gibi gelebilir. Fakat teknoloji ve medya insanlık ve hümaniter tüm değerleri özümsemiş bir sistemin oluşumunu sağlayabilir. Bunun için de bütün kavmiyetçi ve her türlü sınıfsal farklılıkların elin tersiyle itildiği insanlık ve insana dair olan her ahlaki değer yargısını temel alan bir felsefik bir anayasaya sahip haklılık kavramının yerini değerliliğin aldığı sistemin vücut bulması lazım. Siz katılmıyorsanız ben de şu an ki beynim ve teknolojimle bana katılmıyorum ama imkan dahilinde olduğunu düşünüyorum.

En İyi Kız Görüşü

 • Yazınızı veya sorunuzu çok beğendim. Savaşlara, sömürgelere vb çok yorum yapamayacağım. Birşeyler geliştikçe insani değerlerin kaybolduğu herşeyin çok yapay olmaya başladığını düşünüyorum. Sadece bir bilgi bilimci olarak diyebilirim ki, gelişen teknoloji ile bilgi kolay ulaşılabilir ve paylaşılabilir hale geldi fakat bilgi birikimi olarak isimlendirdiğimiz bir bilgi çöplüğü içinde yaşamaktayız. Teknoloji ile bile aradığın bilgiyi bulamıyorsun çünkü o kadar çok bilgi varki hangisi doğru hangisi senin için yararlı seçemiyorsun. Ulaşamadığın, uygulayamadığın, ihtiyacına cevap vermeyen bilgi aslında hiç varolmamış kabul edilir. Belki de tüm sorunun cevabında en başta ki neden budur🤔🙄

  0|0
  0|0

Senin görüşün var mı?

Erkekler Ne Diyor 17

 • o kadar güzel yazmışsın ki seni tebrik ederim ağzına parmaklarına sağlık dediğin gibi neden evrimleşmiyor emperyalist sermaye dünya kaynaklarını sonuna kadar tüketiyor hatta öyle bir hal aldı ki ozon tabakası rezalet halde küresel ısınma tehdit kar insan nesli ileride bitecek ama bunu zaten 19. yüzyılda karl marxs gayet iyi açıklıyor şimdi marksın da dediği gibi dünya hangi döneme evrimleşecek asıl tartışılması gereken bu kominerter toplumlara evrimleşerek dünya da barış mı sağlanacak yoksa Mad Max tarzı filmler de olduğu gibi bir sürecime itilecek dünya bu günden bakarsak örgütlüğün az olduğu özellikle günümüz konjonktürün den değerlendirir sek gidişat kötü 2. seçenek daha doğru olur tüketim toplumu dünyanın sonunu getirecek burjuvanın da aç gözlüğü dünyayı bitirecek yani biz görmesek de diğer taraftan ileri ki nesiller için durum vahim.

  0|0
  0|0
 • bu konular genelde burada pek rastlanmaz bu soruyu sorduğuna göre okur yazar olduğunuzu düşünüyorum... ki böyle biri buradaysa ya oluşturmak istediği bir ortam bulamamıştır. yahut büyük yalnızlık içindedir...

  soruya gelince; dediğiniz şekilde hayat süren aydın kesim.. zaten tüm halkı uyandırma içindedir. bu uyanışı en iyi yapan resullah ve yardımcı alidir. zalimi başa getirmekte kendisini köle yapıp.. üreten toplum halinden çıkaran onu yalvaran el açan hale getirmek... böylece sömürüyü başlatmak... dediğiniz şartlarda insancıl öne çıkıp paylaşmak yardımlaşmak gerekirdi. ama ezilen sömürülen vahşiliğin içinde yaşıyoruz nedeni basit... kuran ve yaratıcıyı tanımanın dışında kalmak... zira öze dönüş budur öze dönmediğimiz sürece asla temizlenmemiş arınmamış olaçağız ve bu cahaletin içinde yaşayıp yıkıcı hallerde kalaçağız...

  1|0
  0|0
 • Peki bundan ne çıkarım olacak diye düşünen insanlara bu dediklerin birşey ifade etmiyor. Ayrıca bu kapitalizmdn olumlu etkilenen topluluklar bu konfordan neden vazgeçsin? Bu kapitalizmden zarar gören kitleler sendikaları hükumetin adamıyken nasıl ötgütlensin? Eylem yapanın terörist olarak ilan edildiği bu dönemde kim sesini çıkarabilsin? Hele birde toplumsal yozlaşmayı saymıyorum.

  1|0
  0|1
 • toplumsal evrim zaten dediğin yöne ilerliyor. eskiden avcı toplayıcılar 5-10 kişilik gruplar halindeydi, tarım devriminden sonra 300-500 kişilik gruplar olmaya başladı. bilişsel devrimden sonra imparatorluklar kuruldu, 1000lerce insan birleşti. zaman içindeki gelişmelerle milyarlarca insan tek bir çatı altında (amerika, hindistan) gibi bir arada yaşamaya başladı. küreselleşme ve kapitalizmin yardımıyla yakın gelecekte tüm dünyanın tek bir bayrak altında toplanacağını söylemek mantıksız değil. tabi bu farklı açılardan iyi mi olur kötü mü olur o detaylı tartışılabilir.

  0|0
  0|0
  • Vicdani evrimi beraberinde getirmiyor sadece ekonomik ve teknolojik evrimi getiriyor. Toplum olma bilincinin evrenselleşmesinden bugün her ne kadar söz edemesek de ilerisi açısından bunun insani olacak bir felsefik temele oturtulabileceğini söylemek çok güç bence. Bu olmazsa da dünya toplumu adı altında kapitalist düzenin kölesi olmuş ama sadece sınıflandırılmamış (ırklarına, dinlerine vb. göre) kölelerden bahsedeceğiz ve değişen bir şey olmayacak.

  • Hepsini Göster
  • "yaratılış" kelimesine ufak bir itirazım olsa da asıl soru şu bence, bu istemeye değecek bir şey mi? istediğimiz şey bizi yok olmaya götürebilir çünkü.

  • Rekabetin olmadığı bir dünya istemiyorum rekabetin insancıl ve sömürmeye dayalı olmayan adil bir dünyada yapılmasını istiyorum. Koşullar şu an her insan için eşit değil buna itirazım yok bunun olması da zeten çok zor itirazım eşitlik dengesinde taraflar arasında oldukça büyük bir uçurumun olmasına.

 • Para diye bir gerçek var çünkü kimse parasız ama mutlu yaşamak istemiyor bmw ye binmek varken kimse doğan şahinin yüzüne bakmaz sistem değişimi yüzyıllar alan bir süreçtir insanlar kötülüğünü görmedikçe bu tür şeyleri değiştirmez hepimiz cococola içiyor Abd markaları kullanıyoruz

  0|0
  0|0
  • Görmeyen yok bence ama insanların bireyci mantığı henüz yeterince adil değil. Hep bana şeklinde bir anlayış var. Bence bugün ayrılan sınırların hiçbirinde toplum diyebileceğimiz bir ülke yok. Herkes bireyci ve diğer insanları umruna koymuyor. Aşırı duyarsız. Açlıktan ölen insanların, savaşlarda katledilen çocukların haberlerini bile iyice sıradan görmeye başladık artık.

 • Evrimin temeli doğal seleksiyondur. Doğal seleksiyon iyiye kötüye bakmaz acımaz eler geçer. Dürüst insanlar genelde dürüstlüklerinden dolayı toplum tarafından sevilmeyeceği için pekte olumlu yönde ilerleyemese gerek

  1|0
  0|0
  • Toplumsal evrimi biyolojik temelle açıklamaya kalktığımızda altını dolduramayız. Birçok konuda bocalarız mesela kanserli hücreleri temizleyebiliriz ama farklı düşünenleri ortadan kaldıramayız. Bu büyük bir sorun.

  • Hepsini Göster
  • soyutsal diye yazdım arattımda harbi yokmuş soyutsal diye bişey. neyse maruz görürsün mesela. ben tümden gelim yaptım hani sanatsal. sanat estetiği içeren kurgulara deniyorya soyutsal diyede ben sal ı ben ekledim de. sen anlamışsındır yani soyut işte somut değil. olaylara filmlere yani düşünerek irdeliyorsun anlamında söyledim. iyi uykular

  • Sağ olun size de iyi geceler.

 • Hiç kimse hiçbir şey için umutsuz değil kimse anlamak istemiyor kimse değişmek istemiyor ve bazen bilim insanların kulaklarındaki fısıltıyı dikkate almıyor insanı akıllıca ve mantıklı olandan caydıran ve kötü olana sevkeden o sesi duymadan insanı anlamak mümkün değil

  0|0
  0|0
 • Çünkü insan, yaratılış itibarı ile kusursuz yaratılmış ama sıfatlarına kusur eklenmiş. Bu da bir mantığa dayandırılabilmesi için nefs ve şeytan gibi kavramlar da insanla beraber var olmuş. Dolayısıyla insanlık var olduğu müddetçe eksiklikler ve hatalar var olmaya devam edecek ve bahsettiğin evrim tam manasıyla gerçekleşmiş olmayacak. Olduğunu düşünebildiğimiz an ise sonu gelmiş olacak herşeyin..

  0|0
  0|0
 • Devletler ve milletler yüzünden. Mutlak barış asla gerçekleşmeyecek bir hayaldir. Bu yüzden doğada olduğu gibi güçlü olan ayakta kalacaktır. Dünyaya tek bir millet egemen olduğunda bahsettiğiniz şeyler gerçekleşebilir diye düşünüyorum.

  0|0
  0|0
 • Böyle bir soruyu sorunca ne geçti eline ya git basitçe yaşa işte rahatlık mı battı kafanı böyle şeylerle meşgul ediyorsun

  0|0
  1|0
 • Naptin güzelim ya sen 😀 bide özet geç. Senin yüzünden olumlu ilerlemiyor.

  0|0
  0|0
 • çünkü bilgide kirleniyor.. ideolojiler ile.. bu arada nickini sevdim

  0|0
  0|0
 • toplumsal evrim çıktığı mağraya evlerimizdeki sanal alemler sayesinde geri dönüyor takma adlar kullanarak insanları aşalayan beğeni kazanan bir dünya

  0|0
  0|0
 • Senin gibi masum dü

  0|0
  0|0
 • evrim artık tamamlandı, yani evet hemen hemen herkes yozlaştı, kıyameti bekliyoruz bu kadar.

  0|0
  0|0
 • Bosver

  0|0
  0|0
  • Şu an zaten boşverdim. İnsanlar yazılanlarla konuşuyor değişik bir fikir yok. Aynı yemek her gün yenirse bir gün kusarsın dünya bu halde.

 • Olumlu yönde ilerlemesi için, iyi kalpli bir tanrı tarafından yönetiliyor olmak gerekir.

  0|0
  0|0

Kızlar Ne Diyor 2

 • İnsanlık tarihinin en barışçıl dönemini yaşıyoruz aslında şu an.

  0|0
  0|0
 • Şu an dünyayı yahudiler yönetiyor ve onlar seni beni hayvan gibi görüyorlar inançları öyle biz onlar için yaratılmısız yani, yoksa nasıl kumsalda oynayan zavallı filistinli bebeklerin üzerine bomba attıktan sonra izlerken zevk alıyorum kendimi bir başka hissediyorum diyebilirler ki? Bu dünyayı yönetenlerin degismesi gerek ama biz uyuyoruz ayakta uyutuluyoruz

  0|0
  0|0
Yükleniyor...