Siz Hiç Risale-i Nur Okudunuz Mu?

İnanç Ve Görüşleriniz Farklı Olabilir. Ama siz hiç Risale-i Nur Okudunuz mu? Veya Duydunuzmu Bilginiz Varmı?

 • Evet
  33%(6)36%(9)Oy Ver43%(3)
 • Hayır
  67%(12)64%(16)Oy Ver57%(4)
Cinsiyetini ve yaşını belirt, oyunu kullan:
KızımErkeğim

0|0

En İyi Kız Görüşü

En İyi Erkek Görüşü

 • Okumaya gerek görmedim.

  0|0
  0|0
  • Hepsini Göster
  • 8-Risale-i Nur'un meziyetleri hususunda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri buyuruyorlar ki:

   Vema medehtul Kur’ane bikelimatihi, / Velakin medehtu kelimati bilkur’an.

   Yani: Kur’an’ın hakaik-i i’cazını ben güzelleştiremedim. Güzel gösteremedim; belki Kur’an’ın güzel hakikatları benim tabiratımı da güzelleştirdi, ulvileştirdi.

   Risale-i Nur’un bir hususiyetinin izahı ile yazımıza hatime veriyoruz.

   Risale-i Nur’da:

   “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak okuyan, bu zamanın hakikatli bir âlimi olabilir. Eğer olmasa da madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-ı manevîsi var; şüphesiz o şahs-ı manevî, bu zamanın bir alimidir.”

   denilmekte ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi’de: “Medreselerde beş on seneye mukabil -inşaallah- Nur medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek.” diye beyan olunmaktadır. Bu asra kadar gözlerin görmediği, kulakların işitmediği bu beşaret-i ilmiye, ilim ve irfana müştak kimselerde Cennetasa bir müjde tesiri husule getirmektedir.

  • 9-Risale-i Nur, ihsan-ı ilahi ile bütün enbiya ve evliyanın kitablarını cami ve havi olan Kur’an-ı Kerim’de öyle bir yol keşfetmiş ki, bu asr-ı acibde insana en ehemmiyetli, en elzem maksat ve gaye olan iman kurtarmak dava ve şuurunu kazandırır; alet ilimlerinin tahsiline ihtiyaç bırakmadan hakikata ulaştırır: Bu hakikatin canlı şahidleri milyonlarca Risale-i Nur Talebeleri ve Risale-i Nur'la tenevvür eden yüzlerce ilmî şahsiyetlerdir.

   Bu Nur talebeleri bir sefine-i Kur’aniye olan Risale-i Nur’a ihlâs ve sadakatla, uhuvvet ve muhabbetle hizmet ederek ehl-i dalalet ve küfrün karşısında kuvvetli bir şahs-ı manevi meydana getirmişlerdir.

   Hülasa: Risale-i Nur Kur’an-ı Hakîmin bu asra bakan hakaikini keşfeden, asrımız insanlarının imani ve İslami ihtiyacatına cevab veren bir keşşaff-ı bedidir. Bu itibarlada kelimenin tam mana ve şumuliyle bir şaheserdir ve uzun bir tahsil külfetinden sonra ancakelde edilebilecek neticeleri kazanmak zamanını, senelerden günlere indirenbir sehl-i mümtenidir

Kızlar Ne Diyor 3

Erkekler Ne Diyor 1

Yükleniyor...