Peki Müslüman erkek ve kadın dinin kemâli olan güzel ahlâka nasıl ulaşır ve onu nasıl korur?

1- İman etmek: İmana ko-nu olan esasları tam bir kalp it-minanı ile kabul edip düşünce-lerini, zevklerini, sevgilerini, ha-yat tarzını, dostluk ve düşman-lıklarını, ilişkilerini inancına uygun bir yapıya koymasıdır.
2- İbadetlerde süreklilik: İbadetler yalnızca dinin sembolü değildir. Din de bir takım iba-detler manzumesi değildir. İnsan ibadetlerinde sürekli olduğu müddetçe şeytanın vesvese-lerine ve nefsin tökezlemelerine istikamet verebilir.
3- İman olmazsa ibadetleri değeri olmadığı gibi, ibadetlerde ihlas ve ihsan yoksa kötülükten alıkoyacak ağırlığı da yoktur. Ya-ni ibadetler şekilden ibaretse, ruha şifa değilse belki ancak yap-ma sorumluluğundan kurtulmuş olunur.
İmanın ve ibadetin, salih amelin güzel ahlâkla tekâmülü ancak ihsanla, ihlasla mümkün-dür. Biri olmazsa diğeri eksik olur. Efendimiz (s. a. v.) şöyle bu-yurur: “Mü'minin şerefi dini; mürüvveti akıl, akıl ve değeri ah-lâkı iledir.”(Hakim)


1|0

Kızlar Ne Diyor 1

  • Iman tevhidi tevhid teslimi teslim tevekkulu tevekkul saadeti dareyni iktiza eder 👍👍👍👍👍👍

    0|0
    0|0

Erkekler Ne Diyor 1

Yükleniyor... ;