Dua ediyorum ama kabul olmuyor mu diyorsunuz?

Bakın aynı suali İbrahim bin Ethem Hazretlerine de sormuşlar. Bakın ne cevab vermiş.

İbrâhîm-i Edhemden “kuddise sirruh”, birisi nasîhat istedi.

Buyurdu ki, altı şeyi kabûl edersen, hiçbir işin sana zarar vermez. O altı şey şudur:


1 — Günâh yapacağın zemân, Onun rızkını yime! Rızkını yiyip de, Ona ısyân

etmek, doğru olur mu?


2 — Ona âsî olmak istersen, Onun mülkünden çık! Mülkünde olup da, Ona ıs-

yân etmek, lâyık olur mu?


3 — Ona ısyân etmek istersen, gördüğü yerde günâh yapma! Görmediği bir yer-

de yap! Onun mülkünde olup, rızkını yiyip, gördüğü yerde günâh yapmak, uygun

değildir.


4 — Can alıcı melek, rûhunu almağa geldiği zemân, tevbe edinceye kadar izn

iste! O meleği kovamazsın. Kudretin var iken, o gelmeden önce tevbe et! O da, bu

sâatdir. Zîrâ, Melek-ül-mevt, ânî gelir.


5 — Mezârda, Münker ve Nekîr ismindeki iki melek, süâl için geldikleri vakt,

onları kov, seni imtihân etmesinler! Soran kimse dedi ki, (Buna imkân yokdur).

Şeyh buyurdu ki, (Öyle ise, şimdiden onlara cevâb hâzırla!)


6 — Kıyâmet günü Allahü teâlâ (Günâhı olanlar, Cehenneme gitsin!) diye emr

edince, ben gitmem de! Soran kimse dedi ki,

(Bu sözümü dinlemezler). Bunun üze-

rine, o kimse, tevbe etdi ve ölünceye kadar, tevbesinden vazgeçmedi. Evliyânın sö-

zünde, rabbânî te’sîr vardır.


☆☆İbrâhîm-i Edhemden “kuddise sirruh” sordular ki, Allahü teâlâ, (Ey kullarım!

Benden isteyiniz! Kabûl ederim, veririm) buyuruyor. Hâlbuki, istiyoruz, vermiyor?


Cevâb buyurdu ki, Allahü teâlâyı çağırırsınız, Ona itâ’at etmezsiniz. Peygambe-

rini “sallallahü aleyhi ve sellem” tanırsınız, Ona uymazsınız. Kur’ân-ı kerîmi

okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenâb-ı Hakkın ni’metlerinden fâidele-

nirsiniz, Ona şükr etmezsiniz. Cennetin, ibâdet edenler için olduğunu bilirsiniz, hâ-

zırlıkda bulunmazsınız. Cehennemi, âsîler için yaratdığını bilirsiniz, Ondan sakın-

mazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Ay-

bınıza bakmayıp, başkalarının ayblarını araşdırırsınız. Böyle olan kimseler, üzer-

lerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökden ateş yağmadığına şükr etsin!

Dahâ ne isterler? Düâlarının netîcesi, yalnız bu olursa, yetmez mi?


0|0
20

En İyi Kız Görüşü

Senin görüşün var mı?

Kızlar Ne Diyor 1

  • Güzelmiş

    0|1
    0|0

Erkekler Ne Diyor 0

Erkeklerden ilk görüşü sen paylaş ve
1 Xper puan fazladan kazan!

Yükleniyor... ;