Dünya sizce çok garip bir yer değil mi?

Ehlivukuf u

“Niye efkârlanayım?
Yok ki denizlerde gemim !..
Alemin hırs dolu dünyasına,
çulsuz gelenlerdenim...
Dünya sizce çok garip bir yer değil mi?
Dünya sizce çok garip bir yer değil mi?
5
1
Görüşünü yaz