Sizce sevginin iyileştirme gücü var mıdır?

Ehlivukuf u
Bir gün sormuşlar ermişlerden birine:

-Sevginin sadece sözünü edenlerle onu yaşayanlar arsında ne fark vardır?

-Bakın göstereyim demiş ermiş

Önce sevgiyi dilden gönüle indirememiş olanları çağırarak onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine, derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş sofraya ve arkasındanda "derviş kaşıkları" denilen bir metre kaşıklar.

Ermiş sofradakilere " bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz"diye bir şart koymuş."Peki" deyip içmeye teşebbüs etmişler, fakat oda ne kaşıklar uzun olduğundan bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına, en sonunda bakmışlar beceremiyorlar öylece aç kalkmışlar sofradan.

Bunun üzerine "şimdi" demiş ermiş:

-Sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım sofraya.

Yüzleri aydınlık, gözleri sevgi ile gülümseyen ışıklı insanlar gelmiş oturmuşlar sofraya bu defa."Buyrun" denilince herbiri uzun boylu kaşığını sofraya daldırıp sonra karşısındaki kardeşine uzatarak içirmiş. Böylece herbiri diğerini doyurup şükrederek kalkmışlar sofradan.

"İşte" demiş ve eklemilş ermiş:

-Kimki hayat sofrasında yalnız kendini görür ve doyamayı düşünürse o aç kalacaktır, ve kim kardeşini düşünürde doyurursa o'da kardeşi tarafından doyurulacaktır. Şüphesiz ve şunuda unutmayın;

"hayat pazarında alan değil veren kazançtadır daima. "
Sizce sevginin iyileştirme gücü var mıdır?
Sizce sevginin iyileştirme gücü var mıdır?
Sizce sevginin iyileştirme gücü var mıdır?
20
5
Görüşünü yaz