Gelecekte dünyayı hangi cinsiyet yönetecek?

Gizli Üye
Dünya kadınların yönettiği anaerkil bir sisteme doğru mu gidiyor? Insanlığın ilk toplumlarında görülen anaerkil sisteme geri mi dönüyoruz?

Yoksa erkeklerin bir kaç yüzyıl önceki gibi tüm hakimiyete sahip oldukları ataerkil sistem mi var olacak?

Ya da gelecekte şu anki gibi ( her ne kadar daha eşitlik tam olarak sağlanamamış olsa da) cinsiyet eşitliğine dayanan bir toplum yapısı mı görülecek?
Dünyayı kadınlar yönetecek, kadınların üstün olduğu bir toplum görülecek.
A seç
Dünyayı erkekler yönetecek, erkeklerin üstün olduğu bir toplum görülecek.
B seç
Her hangi bir cinsiyet diğerinden üstün olmayacak, eşitlik olacak.
C seç
Cinsiyetini ve yaşını belirt, oyunu kullan:
KızımErkeğim
Gelecekte dünyayı hangi cinsiyet yönetecek?
2
4
Görüşünü yaz