Tarihe tanıklık edecek olsanız hangi zamana gitmeyi isterdiniz?

reisaga
Kavimleri önüne katıp bugün kü Avrupanın etnik yapısını oluşturan Balamir dönemi.
Makedonyadan Hindistana büyük bir sefere çıkan Büyük İskender.
Avrupayı baştan başa çiğneyen Moskova kapılarında durdurulan Napolyon...
Ben, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruza tanıklık etmek isterdim. O günün havasını solumak. Karış karış toprağı savunmak.
Tarihe tanıklık edecek olsanız hangi zamana gitmeyi isterdiniz?
Tarihe tanıklık edecek olsanız hangi zamana gitmeyi isterdiniz?
9
10
Görüşünü yaz