Dünya seyahati için ne kadar birikime ihtiyaç var?

glbbll
Avrupa , Asya, Amerika.. Ne kadar bütçeyle gezilir.
Dünya seyahati için ne kadar birikime ihtiyaç var?
11
1
Görüşünü yaz