DİSK-AR: Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa birincisi. Gelir dağılımı sizce eşit mi?

Ehlivukuf u

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 15 Haziran’da yayınladığı ‘2020 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın ardından DİSK-AR, bu araştırmayı referans alarak Türkiye’nin ekonomik anlamada geldiği noktayı kendi çalışmasıyla özetledi.

DİSK-AR, TÜİK’in araştırmasındaki verilerin 2019 referans aldığı için Covid-19 salgının etkilerini yansıtamadığını belirtti. Türkiye’de gelir eşitsizliğinin her geçen gün arttığını ortaya koydu.

DİSK-AR’a göre en zengin yüzde 10’luk grubun ortalama geliri en yoksul yüzde 10’luk grubunkinin 15 katı. Türkiye Avrupa ülkeleri içinde gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu ülke ve kadınların geliri ortalama gelirin yüzde 17 altında
“Türkiye’de hem toplumsal sınıflar arasında hem cinsiyete göre eşitsizlik artış eğilimini sürdürüyor. En zengin yüzde 10’luk grup ile en yoksul yüzde 10’luk grup arasındaki makas (P90/P10) açılmaya devam ediyor. 2010 yılında P90/P10 oranı 14,2 iken 2019 yılında 14,6 kata yükseldi. Böylece P90/P10 oranı son 10 yılın en yüksek düzeyine geldi.
DİSK-AR: Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa birincisi. Gelir dağılımı sizce eşit mi?
DİSK-AR: Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa birincisi. Gelir dağılımı sizce eşit mi?
9
9
Görüşünü yaz