Divan şiirini sever misiniz?

belayı aşk ile kıl aşina beni :)) divan şiirini sever misiniz?

 • Bayılırım
  A seç
 • O ne ki ya?
  B seç
 • Ben en çok.... şiirini severim (Bence)
  C seç
Cinsiyetini ve yaşını belirt, oyunu kullan:
KızımErkeğim
Güncellemeler:
C şıkkı sevmedim olarak kullanılabilirim teşekkür ederim cevaplar için:)
Sorumu popülerle arasında gördüm çok sevindim herkese teşekkürler ve +1 :))

0|0
819

En İyi Kız Görüşü

 • Şeyh Galip ve Bu şiiri tek geçerim

  Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni

  Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni

  Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek

  Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

  Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır

  Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır

  Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır

  Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

  Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu

  Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu

  Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu

  Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

  Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine

  Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine

  Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine

  Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni

  Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ

  Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana

  Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana

  Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

  Şeyh Galip

  1|1
  0|0

Senin görüşün var mı?

Erkekler Ne Diyor 19

 • Kesinlikle. İmge bakımından yakalanamayacak kelimeleri barındırıyor. Bir ara merak salmıştık ve şiirlerimizde kullanmıştık ama bizi aştı biraz :)

  1|0
  0|0
 • Garipçi ve ikinci yeniciyim ben. :)

  Divan şiirini de sevenler vardır, ama bana çok ağdalı geliyor...

  1|0
  0|0
 • lisedeyken severdim ama şu an pek de ilgimi çekmiyor.

  en çok da bunu severdim

  beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

  felekler yandı âhımdan muradım şem’i yanmaz mı :)

  1|0
  0|0
 • Aşk imiş her ne var âlemde

  ilim ancak bir kıl-u kal imiş

  -Fuzuli

  1|0
  0|0
 • Bir kere iki kere üç kere dört kere beş kere hayır :D

  1|0
  0|0
 • Eğer senin ellerine ve dudaklarına dokunamadan olursem

  mezarımın toprağından bir testi yapsınlar o testiden sana su versinler

  ben dokunamadım ellerine ve dudaklarına bari mezarımın toprağı dokunsun

  1|0
  0|0
 • severim

  1|0
  0|0
 • Mende sığar iken cahan, men bu cahana sığmazam,

  Gövheri-lamekan menem, kövni-mekane sığmazam.

  Erş ile ferşü-kafi-nun, mende bulundu cümle çün,

  Kes sesini ve ebsem ol, şerhi-beyane sığmazam.

  İmadeddin Nesimi

  1|0
  0|0
 • yaşına göre ağır bence

  1|0
  0|0
 • Bayılırım. :) Fuzuli ve Nesimi gazellerinin bir ayrı tadı var.

  1|0
  0|0
 • Şiir benim hayatımdır ablacım.

  kimi vardır konuşur içindekini tutamaz

  Kimi vardır ağlar içindekini avutamaz

  Kimi vardır güler ve sadece önüne bakar

  Ve kimi vardır ki susar sadece ve sadece kendini yakar

  1|0
  1|1
 • anlamıyorum ben ya ne dediklerini

  1|0
  0|0
 • Bayılırım.

  1|0
  0|0
 • bella diye okudum yine mi twilight lı soru mu lan dedim :D

  1|0
  0|0
 • Şiir severim ...

  1|0
  0|0
 • Hemşo sen matematikçi misin yoksa edebiyatçı mı karar ver :=)

  1|0
  0|0
  • sayısalcıyım ama edebiyata da ilgim var :)

  • İncir reçelinde halil sezainin bir sözü var hiç unutmuyorum." Babam her işten biraz yapacağına bir işi tam yap daha iyi derdi" Bence sende öyle ol hemşo.

 • belayı aşk ile kıl aşına beni hiç sevmedim bunu

  1|0
  0|0
 • benim yüreğimden dökülmedikten sonra hiçbirşeyi sevmem

  1|0
  0|0
 • O ne ki ya?

  1|0
  0|0

Kızlar Ne Diyor 7

 • Muhibbi'yi severim.

  Her kaçan bâd-ı sabâdan açıluban gül güler

  Nâle eyler karşusında sanmanuz bülbül güler

  Mevsim-i gül ıyş eyyâmı irişdi sâkiyâ

  Elüne alsan sürâhi eyleyüp kulkul güler

  Gül yüzinün üzre kaçan dökilür sünbülllerün

  Boynuna asıluban şâdân olup kâkül güler

  Virme dil dünyâya ol gösterür mihr ü vefâ

  Sonra cevr eyler sana giryân olursın ol güler

  Ey Muhibbî saç ağardı cürmün al insâfa gel

  Sana hâlüni gören âkil bulur bir yol güler

  1|0
  0|0
 • Şıklarda sevmem '' neden yok ki ? :)

  1|0
  0|0
 • Anamı ağlatti bu şiirler

  1|1
  0|0
 • özellikle I. ve II. selim'in gazellerini çok severim.şiir yazarken çok ilham vermiştir bana

  1|0
  0|0
 • Severim, harikadırlar.

  1|0
  0|0
 • Kısa demekki ki tepki verdi site sana

  1|0
  0|0
 • ben anlamam şahsen

  1|0
  0|0
Yükleniyor... ;