Neden edebiyat? Yeryüzüne dayanabilmek için mi?

“Neden edebiyat? Yeryüzüne dayanabilmek için mi?


2|0

En İyi Kız Görüşü

En İyi Erkek Görüşü

 • Neden edebiyat sözlere estetik kalabilmek için, neden edebiyat dünyanın, doğanın güzelliklerini aşkı, sevgiyi dile dökebilmek içindir.
  Sözü kıymetli hale getirmek içindir...

  Aşkın şarabın içeli kandalığım bilmezem
  Şöyle yavu kıldım beni, isteyuben bulumazam
  Derya-vü umman olmuşam, gevherlere kan olmuşam
  Hüsnünde hayran olmuşam, kendüzüme gelimezem
  Zatına yol bulumadım, senden nişan alımadım
  Çünki seni bilemedim, kulluğunu kılımazam
  Yoluna basaldan kadem, varlığımı kıldım adem
  Gözden ırılma sen bir dem ki sensiz ben olumazam
  Adın dolalı ellere, senden nişan alımazam
  Aşkın ile mest olalı, Cennet'lere kalımazam
  Benim urup bünyadımı, Yunus yazaldan adımı
  Kestim kamudan umudü, aşkından ayrılmazam.

  1|0
  0|0
  • Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz
   Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz

   Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı
   Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz

   Kelecilerin pişirgil yaramazını şeşirgil
   Sözün us ile düşürgil dimegil çağ ede bir söz

   Gel ahî ey şehriyâri sözümüzü dinle bâri
   Hezâr gevher ü dinârı kara taprağ ede bir söz

   Kişi bile söz demini demeye sözün kemini
   Bu cihân cehennemini sekiz uçmağ ede bir söz

   Yürü yürü yolun ile gâfil olma bilin ile
   Key sakın ki dilin ile cânına dağ ede bir söz

   Yûnus imdi söz yatından söyle sözü gayetinden
   Key sakın o şeh katından seni ırağ ede bir söz

Kızlar Ne Diyor 22

Erkekler Ne Diyor 3

Yükleniyor...