En çok beğendiğin şairin, seni en çok etkileyen dörtlüğü hangisi?

Ölümü düşünüyorum
Dediği çıkmıyor Cahit Sıtkı''nın
Otuz beş duvarını aşamıyorum
Üzülme sevdiğim artık ayrılıyoruz
İnan yokluğuma ben de bir ölüyüm
O yalan dünyanızda yaşamıyorum
Yıl 1961, ya Haziran ya Temmuz
Ölümü düşünüyorum
Üzülme sevdiğim artık ayrılıyoruz

Güncellemeler:
Anlaşılan kimsenin şiir okuduğu yok
Ks sağolsun soruyu daha çok kişinin görmesini sağladı da böyle bir soru görüşsüz kalmadı

3|1

En İyi Kız Görüşü

 • Ey yolcular, gidersiniz düşünceli,
  aklınızda burada olmayanlar belki,
  çok uzaktan mı gelirsiniz,
  halinizden göründüğü gibi,
  ki geçip gidersiniz ağlamadan,
  ortasında bu acılı şehrin,
  acısını bilmez görünen
  insanlar gibi?

  0|1
  0|0

En İyi Erkek Görüşü


 • Sakın terk-i edebden kûy-ı Mahbûb-i Hudâ’dır bu
  Nazargâh-i ilâhidir, Makam-ı Mustafâ’dır bu
  Sakın edebi terk etme.
  Felekde mâh-i nev, Bâbüsselâm’ın sîne-çâkıdır
  Bunun kandili Cevzâ, matla’-i ziyâdır
  Habib-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazilette
  Tefevvuk-kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu.
  Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i adem zâil
  Amâdan açdı mevcûdât düş ceşmin tûtiyâdır bu.
  Muraât-ı edep şartıyla gir Nâbî bu dergâha
  Metâf-ı Kudsiyandır cilvegâh-ı enbiyâdır bu Ey Nâbî

  0|1
  0|0
  • Açıklaması
   (Burası Allah’ın sevgilisinin beldesidir.
   Cenâb-ı Hakk’ın nazar buyurduğu, Hz. MuhammedMustafâ (s. a. v)’nın makamı, Ravza-i Nebî’dir
   Bu Gökteki yeni ay, Bâbüsselâm kapısının yüreği yanık aşığıdır.
   Ayın kandili Cevzâ yıldızı bile ışığının nurunu ondan almaktadır.
   Burası, Allah (c. c)’ın sevgilisinin ebedî istirahatgâhının, türbesinin bulunduğu yerdir ve fazilet bakımından Cenâb-ı Hakk’ın izniyle onun arşınaçıkartılmıştır.
   Bu toprağın ziyâsından, yokluğun karanlıkları ortadan kalktı. Bütün yaratılmışların görmeyen gözleri açıldı, çünkü bu toprak, gözlere şifa veren sürmedir.
   Bu dergaha edep ölçülerini gözeterek gir; çünkü burası meleklerin tavaf ettiği ve Peygamberlerin tecelli ettiği bir yerdir.)


  • Yazılış Hikayesi
   Osmanlı Divan şairlerimizden 17. asırda yaşamıştır. Aslen Urfalıdır. Peygamberler şehri Urfa’nın manevi ikliminde iyi bir eğitim alan Nâbî, çocukluk ve ilk gençlik yıllarından sonra İstanbul’a göçmüştür. Tasavvuf terbiyesi de görmüş olan Peygamber âşığı Nâbî, padişah IV. Mehmed döneminde Hacca gitmek üzere bir kısım devlet erkanıyla birlikte yola çıkar. Kafile Medine-i Münevvereye yaklaşmıştır. Vakit gecedir. Rasulüllah (s. a. v) Efendimiz’e bir an önce ulaşma özlemiyle Nâbî’nin gözüne uyku girmemiştir. Fakat kafiledeki bir devlet adamı, hem de ayaklarını kıbleye doğru uzatmış, uyumaktadır. Hz. Peygamber (s. a. v)’in beldesinde, edebe aykırı böyle bir gaflet hâlini bir türlü hazmedemeyen ve çok üzülen Nâbî, içinden gelen bir ilhamla yandaki kasideyi söyler :
   Nâbî bu şiiri yolda yazar. Kafile şafak vakti Medine-i Münevvere’ye girmektedir. Ravza-i Mutahhara’ınn minarelerinden sabah ezanı okunmaktadır. Müezzin, ezanın ardından Türkçe bir kaside okumaya başlar.

  • Nâbi dikkat eder, okunan kendi şiiridir. Hemen minarenin kapısına koşar. Müezzine; Allah aşkına, okuduğun bu kasideyi nerden öğrendin, der.
   Müezzin şöyle cevap verir: Bu gece rüyamda Efendimiz (s. a. v)’i gördüm, bana dedi ki: Ümmetimden Nâbî adında bir şair, benim hakkımda şu kasideyi yazdı, hoşuma gittiği için bunu okumanı arzu ediyorum. Ben de rüyamda Efendimizden öğrendiğim beyitleri aynen okudum. Nâbî, sevincinden oracığa bayılıp düşer. O, bu iltifata, Rasulüllah Efendimiz’e duyduğu edep ve muhabbetten dolayı nâil olmuştur. Hz. Mevlânâ’ya göre edep, insanın bedenindeki ruhtur, enbiyâ ve evliyânın göz ve gönül nurudur, şeytanın katilidir, insanla hayvanı birbirinden ayıran en önemli vasıftır. Edep bir tac imiş nûr-i Hüdâdan Giy ol tâcı, emin ol her belâdan Allah ve Rasulüne yükselen merdivenin basamakları, ancak edeple çıkılır...

Kızlar Ne Diyor 20

 • Oysa herkes öldürür sevdiğini
  Kulak verin bu dediklerime,
  Kimi bir bakışıyla yapar bunu,
  Kimi dalkavukça sözlerle,
  Korkaklar öpücük ile öldürür,
  Yürekliler kılıç darbeleriyle
  Kimi gençken öldürür sevdiğini
  Kimi yaşlı iken
  Şehvetli ellerle boğar kimi
  Kimi altından ellerle
  Merhametli kişi bıçak kullanır
  Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur.
  Kimi yeterince sevmez
  Kimi fazla sever
  Kimi satar kimi de satın alır
  Kimi gözyaşı döker öldürürken,
  Kimi kılı kıpırdamadan
  Çünkü herkes öldürür sevdiğini
  Ama herkes öldürdü diye ölmez...

  0|1
  0|0
 • Bana zamandan söz ediyorlar
  Gelip size zamandan söz ederler
  Yaralari nasil sardigindan, ya da her seye nasil iyi geldiginden.
  Zamanla ilgili bütün atasözleri gündeme gelir yeniden.
  Hepsini bilirsiniz zaten, bir ise yaramadigini bildiginiz gibi.
  Dahasi onlar da bilirler.
  Ama yine de güç verir bazi sözler, sözcükler, öyle düsünürler.

  Murathan Mungan / Yalnız Bir Opera

  0|1
  0|0
 • Ümit Yaşar Oğuzcan

  Biliyorum güzelliğin yeraltı nehirlerine benzer
  Biliyorum bir sır gibi güzelsin
  Hani şarkılar vardır sevip söyleyemediğimiz
  Şiirler vardır unuttuğumuz
  Aşina çehreler vardır hani zaman zaman hatırlayamadığımız
  İşte sen o kadar güzelsin
  Ve ben o kadar karanlıklar içindeyim ki
  Şunlar ellerindir diyorum tutamıyorum
  Şunlar gözlerindir diyorum bakamıyorum
  Düşün kahrımda ölmeliyim artık ölemiyorum

  0|1
  0|0
 • Bir oda, yerde bir mum, perdeler indirilmiş;
  Yerde çıplak bir gömlek; korkusundan dirilmiş.
  Sütbeyaz duvarlarda çivilerin gölgesi
  Artık ne bir çıtırtı ne de bir ayak sesi…
  Yatıyor yatağında dimdik, upuzun, ölü;
  Üstü, boynuna kadar bir çarşafla örtülü.
  Bezin üstünde ayak parmaklarının izi;
  Mum alevinden sarı, baygın ve donuk benzi.
  Son nefesle göğsü boş, eli uzanmış yana;
  Gözleri renkli bir cam; mıhlı ahşap tavana.
  Sarkık dudaklarının ucunda bir çizgi var;
  Küçük bir çizgi, küçük, titreyen bir an kadar.
  Sarkık dudaklarında asılı titrek bir an;
  Belli ki, birdenbire gitmiş çırpınamadan.
  Bu benim kendi ölüm, bu benim kendi ölüm;
  Bana geldiği zaman, böyle gelecek ölüm

  0|1
  0|0
 • Nihal Atsız dan
  Ram ol bana; ruhun yeni bir aleme girsin
  Yazmış kaderin: aşkıma ömrünce esirsin
  Aklınla, şuurunla, hayalinle bilirsin
  Mutlak seveceksin beni bundan kaçamazsın

  0|1
  0|0
 • En sevdiğim şair değil ama Hürriyet Kasidesini seviyorum.
  Ne efsunkar imişsin ah ey didar-ı hürriyet
  Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
  Türkçesi
  (Ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imişsin.
  gerçi esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk. )
  Namık Kemal..

  0|1
  0|0
 • "Peşinden başka gidecek yer yoktu
  seni artık hiç sevmediğim halde"
  Cemal Süreya

  0|1
  0|0
 • En sevdiğim şair yok. En olarak seçemiyorum. Ama en sevdiğim şiir kuş koysunlar yoluna. En sevdiğim kıtalar şuraları:
  Niye izin vermiyorsun yoluna kuş konmasına? Niye izin vermiyorum yoluma kuş konmasına? Niye kimseler izin vermez yollarıma kuş konmasına?

  "Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna"
  bir çocuk demiş...

  0|1
  0|0
 • Mehemmed Fizuli

  Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?
  Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı?

  Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan,
  Niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı?

  Şeb-i hicran yanar cânım töker kan çeşm-i giryânım,
  Uyarır halkı efgaanım kara bahtım uyanmaz mı?

  Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlı akar su,
  Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı?

  Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşen
  Disem ol bi-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı?

  Değilim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil.
  Bana ta’neyleyen gaafil seni görgeç utanmaz mı?

  Fuzûlî rind-i şeydâdır hemişe halka rüsvâdır,
  Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı?

  0|1
  0|0
 • Bilmezler yalnız yaşamayanlar,
  Nasıl korku verir sessizlik insana;
  İnsan nasıl konuşur kendisiyle;
  Nasıl koşar aynalara,
  Bir cana hasret,
  Bilmezler.

  ORHAN VELİ

  0|1
  0|0
 • Yağmurdan sonra büyürmüş başak,
  Meyvalar sabırla olgunlaşırmış
  Bir gün gözlerimin ta içine bak
  Anlarsın ölüler niçin yaşarmış

  Sezai Karakoç (mona rosa)

  0|1
  0|0
 • Solması için gülü dalından mı koparmalı?
  Pembe bir gonca iken gül dalında solmaz mı?
  Öldürmek için silah, hançer mi olmalı?
  Saçlar bağ, gözler silah, gülüş kurşun olamaz mı?
  Victor Hugo <3

  1|1
  0|0
 • yazacaktım da erindim :)

  0|3
  0|0
 • Ben eskimeyen tek güzelliği sende gördüm
  Sende buldum erişilmez hazları
  Yanında sıyrıldım korkulardan, yalanlardan
  Duyguların en ölmezini sende duydum

  0|1
  0|0
 • limandan bir gemi giderdi
  sen kalkip ona giderdin
  -atilla ilhan

  0|1
  0|0
 • Pısırık Olmayacak Erkek Dediğin.
  Erkek Dediğin Erkek Olacak Güzelim.
  Seni Sadece Sen Olduğun İçin Sevecek.
  Parayla Pulla, Kariyerle, Güçle, Kimin Ne Dediğiyle Hareket Etmeyecek.
  Hem Sevgilin, Hem Arkadasın Olacak...
  Can YÜCEL

  0|1
  0|0
 • birgün gözlerimin taa içine bak
  anlarsın ölüler niçin yaşarmış

  0|1
  0|0
 • Nazım hikmet ran
  Kalbimde senin için yok bile kinim
  Bence sen de şimdi herkes gibisin

  0|1
  0|0
 • 'üvercinka' tümüyle seviyorum şiiri :)

  0|1
  0|0

 • Terketmedi sevdan beni,
  Aç kaldım, susuz kaldım,
  Hayın, karanlıktı gece,
  Can garip, can suskun,
  Can paramparça...
  Ve ellerim, kelepçede,
  Tütünsüz, uykusuz kaldım,
  Terketmedi sevdan beni.

  0|1
  0|0

Erkekler Ne Diyor 3

 • Saçlarımda saklı kar beyaz,
  Ve gözlerimde hep telaş,
  Panik silik resimler ortasında bir küçük çocuktum,
  Hep konuktum, başka gün ve çok soğuktu,
  Her geçen gün, tıpkı sen gibiydi,
  Giden o eski dünler,
  Geçmişimin karanlığında anılarım dı onlar,
  Bense bulamaz oldum onları,
  Hep selam gönderdim, geride kalana kanıtım yoktu,
  Yarına, yolcularımla ağladım...
  Hiç misafir olmamıştı kimse bunu ben anladım..
  Son baharda katil oldu rüzgarlar, öldü tüm yapraklar.
  Ve yağmur oldu gözyaşım, Ve rüzgar oldu ruhlar estiler yavaşça...
  Sen misali ağlamıştı her dün usulca...

  0|1
  0|0
 • Yaş 35 yolun yarısı demek
  Dante gibi ortasındayız hayatın..

  0|1
  0|0
 • Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da hatta sevda yüzünden ölmekte ayıp değil, bütün iş tahir'le zühre olabilmekte
  yani yürekte.
  (Nazım Hikmet Ran)

  0|1
  0|0
Yükleniyor...