Aramızda #TURANCI Kandaşlarımız Var mı?

Aramızda #TURANCI Kandaşlarımız Var mı?
TANRI TÜRK'Ü, KORUSUN! ve Atalarımızın Topraklarına Giden Yolları Bizlere Açsın!

Düşman Ülkesi Viran Olacak, #TÜRKİYE Büyüyüp #TURAN Olacak!

Bir Fikrin Anatomisi : #TURANCILIK

Her Devletin Kendi Soyu İle Bir Bütün Olma Ülküsü Vardır, Yunanlar Bunu Eski Roma Kültürlerini Canlandırarak, Ermeniler, Büyük Ermeni Devletini Kurma İdealleri Güderek, Ruslar İse Slav Politikalarıyla Bu Ülkülerinin Peşinden Gitmektedirler.

Biz TÜRKLERDE İse Bu Fırtına TURAN (Türk Birliği) Olarak Adlandırılmıştır.

Tarih Boyunca Türklere Bakıldığında Hun Sancağı Altında TÜRKLER Birleşmiş ve Japon Denizinden Hazar Denizine Kadar Büyük Bir Coğrafyada Hakimiyet Kurmuşlardır.

TURAN Fikri Özünde ‘Kültürel Birlik’ Olarakta Yorumlanabilir.

TURANCILIK Fikri Aslında Bir Öze Dönüş Hareketidir. TÜRK’ün Töresine, Yaşayışına, Adaletine, Hukukuna Dönüş Buhranıdır.

Bu Birleşme İlk Kez Hun Sancağı Altında, Ardından da Göktürk Sancağı Altında Gerçekleşmiştir ve Bu Dönemler TÜRKLERİN Dünya Tarihine Yön Verdiği Zamanlardır.

TURANCILIK Fikrinin Ana Hatlarından Biride ‘’TÜRKLERİN Parçalanarak Yok Edilmesinin Daha Kolay Olduğu, Buna Karşın Dilde, İşte, Kültürde Bir Olunduğu Takdirde Bir Bütün Olarak Yok Edilmesinin İmkansızlaştığıdır.’’

TURANCILIK Fikrinin Çıkış Noktası Azerbaycan’dır. Milli Ruha Hitap Eden Bu Fikir TÜRKİYE’de Geniş Yankı Bulmuştur,

TÜRKİYE’de Cennet Mekan Ziya GÖKALP, Yusuf AKÇURA, Mehmet Emin YURDAKUL ve Hüseyin Nihâl ATSIZ Gibi Edebi Şahsiyetlerin İpini Göğüslediği Bu Fikrin Ortaya Atıldığı Temel Fikir ‘’Tüm Ural-Altay Kavimlerinin Bir Çatı Altına Toplanması’’ İken, TÜRKÇÜ Şairimiz Ziya GÖKALP, TÜRKÇÜLÜĞÜN Esasları Kitabında Bunun Bir Kavimler Birleşmesi Olmadığını İfade Etmiştir.

Yabancı Devletler Genel Anlamda Bir ‘’TÜRK’’ Adının Ortaya Çıkmasından Duydukları Endişeyle ‘Böl, Parçala, Yok Et’ Hareketine Girişmişlerdir, Bunun Açıklamasını Yapmak Gerekirse; TÜRKLER Olarak Adlandırılan Irkı Bir Bütün Olmaktan Çıkarıp ‘Nogay, Tatar, Kırgız, Tuva’ Olarak Yüzlerce Farklı Kavme, Alfabeye, Kültüre Bölmüşlerdir.

TURANCILIK Fikri Tarih Boyunca Reaksiyon Olarak Kalmamış, 1918 Yılında Aksiyona Dönüşmüştür.

''ŞEHİT'' İsmail Enver Paşa’nın Kardeşi Nuri Paşa Emrindeki Bir TÜRK Birliği İle Bolşevik Deviriminin Yarattığı Boşluktan Yararlanarak Azerbaycan ve Dağıstan’ı Rus İşgalinden Kurtarmış ve TÜRKİSTAN’a Ulaşmada Bir Yol Daha Kat Etmiştir, Nitekim Bu Başarı Osmanlının Diğer Cephelerde Yenilgi Almasıyla Sonuca Ulaştırılamamıştır.

TÜRK’ün Milli Kimliğine Tekrardan Dönüş Hareketinin Bir Simgesi Olarakta 1927 Yılında Bastırılan BOZKURT’lu Paralar, BOZKURT Logosuyla Sunulan Dergiler Gösterilebilir.

Başbuğ ATATÜRK’ün Devlet Başkanı Olduğu Dönemlerde, Büyük TURANCILARIN Hemen Hepsi Turna İdealini “Uzak Mefkûre” İlan Ettiler.

Yusuf AKÇURA, Halide EDİP, Mehmet Emin YURDAKUL ve Hatta Ziya GÖKALP Bile TURAN Fikrini Ulaşılması Zor Fikir İlan Etmiş, Bunun Üzerine Başbuğ ATATÜRK Tarafından 2 Ay Sonra Milletvekili Adayı Gösterilmiştir.

TURAN Fikri Ne Yönden Bakılırsa Bakılsın ‘TÜRK’ün Kurtuluşu’ Olarak Göze Çarpsa da, O Dönemin Sözde İdealistleri ve Aydınları Rus Hayranlıklarını Bir Kenarı Bırakamamış ve TÜRKÇÜ-TURANCI Hissiyatı Taşıyan Milli Aydınlarımıza da Kara Günler Yaşatmışlardır.

Ziya GÖKALP’in TÜRKÇÜLÜK Fikri Etrafında Şekillenen TÜRK Ocaklarında 1930’lu Yıllarda TURAN Fikri Tekrar Canlanmaya Başlamış ve Bunun İlk Sinyalleri Olarak Reşit Saffet ATABİNEN’in ‘’TÜRKLÜK ve TÜRKÇÜLÜK İzleri’’ Adlı Kitabında Anlattığı TURAN Hayaliydi, ve Bu Kitabın Hızla Çoğaltılması ve Yayılması Üzerine, Basımdan 4 Ay Sonra TÜRK Ocakları, Başbuğ ATATÜRK Tarafından Kapatılmıştır.

1930’lu Yılların Sonralarında, Bugünün Gençliğine Işık Tutan Büyük Düşünürler TURAN Fikriyle Ortaya atılmışlardır, Hüseyin Nihâl ATSIZ Çıkardığı Ötüken Dergisinde ‘’Açık Adresimiz TURAN’dır’’ Demiş, Bunun Yanı Sıra Reha Oğuz TÜRKKAN ‘BOZKURT’ Dergisini, Fethi TEVETOĞLU ‘Kopuz’ Dergisini, Orhan Seyfi ORHON İse ‘Çınaraltı’ Dergisini Çıkarmış ve TURANCILIK Fikri Açıkca Savunulmuştur.

Tarihler 1944’ü Gösterdiğinde, Devlet Kadrolarına Kömünist-Sosyalist Kimlikleri Moskoflar Yerleşmeye Başlıyor,

Devlet Ruslaşıyordu. ATSIZ, Çıkardığı Dergide Dönemin Moskova Aşığı Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali YÜCEL’e ve Dönemin Sözde Aydınlarından Sabahattin ALİ’ye İtafen Bu Konu Hakkında Sert Yazılar Yazmıştır.

‘’Tarih, Hainliklerle Doludur.’’

Gençler, TÜRKÇÜLÜĞE ve TURANCILIĞA Karşı Aşırı Sempati Besler Olmuşlardı,

Milli Şef İsmet İNÖNÜ, Genel Kurmay Başkanı Büyük Komutan (Mareşal) Fevzi ÇAKMAĞI Emekliye Sevk Ettikten Sonra ATSIZ Başta Olmak Üzere, TÜRKÇÜ-TURANCI Aydınlara Dava Açılmıştır.
(3 Mayıs Duruşmaları Sırasında Hüseyin Nihâl ATSIZ)

Davanın Görüleceği Gün ‘’3 Mayıs 1944’’.

TÜRKİYE, Komünizmin Pençesinde Çırpınıp Dururken, TÜRKİYE’de, TÜRK Olan Bir Ülkede Bir Avuç Aydın ‘’TÜRK Olmakla’’ Suçlanıyordu.

Bugün Tüm TÜRK Gençliği Sokaklarda Dökülmüş ve ‘’Anti-Komünist ‘’ Mitingler Düzenleniyordu. Bugün Olanları, O Günü Yaşamış, Tabutluklarda İşkence Görmüş Olan Fikir Adamlarından Alparslan TÜRKEŞ ; ‘’O gün Heyecanla Sokaklara Dökülen Milliyetçi Gençler Kıyasıya Dövüldüler, Kimisinin Kafası Yarıldı, Kolu Koptu.’’ Rus Diktasının Gölgesinin Hissedildiği Bir Dönemde TÜRKÇÜLÜĞÜN Ayakta Kalma Çabasının Takvimlere Düştüğü Gün 3 Mayıs’tır.

TÜRKÇÜ-TURANCI Aydınların Yargılandığı Dava Kayıtlara ‘’IRKÇILIK-TURANCILIK’’ Olarak Geçmiştir.

Onların Tek Suçları Karşılıksız Olarak Bir Ülküye Gönül Vermeleriydi, Kendi Ülke Çıkarlarını Her Şeyden Üstün Tuttukları İçin Aylarca Tabutluklarda İşkence Görüp Ağır Hakaretlere Maruz Kaldılar.

‘’Büyük İnsan (!)’’ İsmet BEY’in Ülkesine Yaşattığı Zulüm İşte Budur.

Bir Hayli Gariptir ki 2008 Yılında Başlatılan Meşhur Ergenekon Davasının 1 Numaralı Sanığı Büyük TÜRKÇÜLERDEN Ruha Oğuz TÜRKKANDIR, Kendileri Aynı Zamanda Medine Müdafasının Kahramanı Olan Kutlu Fahredddin Paşa’nında Torunudur.

Şuanda Milli Ruhu Asilimize Edilmiş Olan Bir Kısım Macarlar, Bulgarlar Yaptıkları Hainliğinin Farkına Varıp Öze Dönüş ve TURAN Hareketlerine Başlamışlardır.

Macaristan’da Jobbik Partisi ‘’TURANCI’’ Çalışmaları Hız Kazanmış ve 2010 Yılında Yapılan Seçimlerde %17 Oy Almıştır, Aynı Zamanda Macaristan ve Bulgaristanın Bir Kısım Aydınlarının Kurduğu ‘’TÜRK-TURAN Federasyonu’’ Hala Çalışmalarına Devam Etmektedir.

TÜRKİYE’de TURAN Fikri 1944 Aydınlarının Fikirleri Etrafında Hala Gönüllerde Bir Kor Olarak Yaşanmaya Devam Ediyor,

#Referans: SerKan1923 - Tarih Kaynaklar.

Güçlü Bir Türk Ordusu, Güçlü Bir Türk Dünyası Demektir!

Güçlü Bir Türk Dünyası, Huzurlu Bir Dünya Demektir!

Bütün Turan Türk Yurdu, Bütün Türkler Bir Ordu!

Türk Yurdu Var Olsun!

Türk Irk'ı, Sağ Olsun!

TANRI TÜRK'Ü, KORUSUN!

#SerKan1923

@HalidBinVelid @Hüzün_Kovan_Kuşu @нейтральны @kaptanpırays @NeOlsun55insonu @_Öcüü_ @Sonra_danGurme @TheKerim54 @UntilTheGrave

@mertlord10 //

@adıyook @AsetonAşkına @Asmalı-mescit @benaslındayoğumm @ismiyook @Kızılcıkk @vuslat_vakti @чαğмυяeятešı

Güncellemeler:
@By_Doctr Kardeş Rahat Ol Bu Hainlerle Muhatap Olma Biliyor Lafı Geçireceğimi Beni Engellemiş AZINLIK Ezik. :)

1|0
420

En İyi Kız Görüşü

En İyi Erkek Görüşü

 • Sehpalarda söyledik ölüm türküsü,
  Yaşasın ırkımın TURAN ÜLKÜSÜ..

  1|1
  0|0

Senin görüşün var mı?

Kızlar Ne Diyor 3

 • Allah Türk'ü korusun!
  Elhamdülillah Turancıyız!

  0|2
  0|0
 • ATAMIZ ATATÜRK
  LİDERİMİZ ALPARSLAN TÜRKEŞ'tir. Bu böyle bilinir. CcC #TURANCIYIZ 🐺🐺🐺

  0|1
  0|0
 • Siz ırmağının akışına ölürüm türkiyem diye türkü söylersiniz, ırmakları kurutan HESlere karşı biz mücadele ederiz ✌

  0|0
  0|0
  • Sizler telefon çekmiyor diye laf yaparsınız baz istasyonu kuruldu diye eylem yaparsınız
   Sizler polise taş atarsınız, başınıza bişe gelse polisi ararsınız
   Sizler doğuda köprü okul yol yok diye laf edersiniz yapılanları patlatanlarla omuz onuza hakay çekersiniz
   Sizler olmuyor diye ağlar oluncada oldu diye eylem yaparsınız
   Sizler yoka var olsun vara yok olsun dersiniz

Erkekler Ne Diyor 19

 • Turancı değil
  Ümmeticiyim

  4|3
  0|0
 • Turk islam birligi daha anlamli

  2|1
  0|0
 • Her taraf Arapçı oldu artık. Türkleri sallayan kalmadı.

  0|1
  0|0
 • Turancıyım aynı zamanda Milliyetçi

  1|1
  0|0
 • Tabiki turancıyız her zaman

  0|1
  0|0
 • Zaten uzak olan ülkümüz 2001den sonra daha da zorlaştı. Kültürümüz arap kültürünün etkisine tamamen kaymış durumda. Çok üzülüyorum bu duruma. Türk törelerimiz kayboluyor.

  0|1
  0|0
 • Ümnetçilik ney lan degişikler
  TÜRKSEN TURANCILIK DIYECEKSIN

  Tengri biz menen

  Kandil daginin itleri, Tanrı dagının Kurtlarına yenilmeye mahkumdur
  C c C

  0|1
  0|0
  • Ümmetcilik şu oluyor kardeşim
   Sadece Türk olduğu için kardes bilmek yerine sadece müslüman olduğu için kardes bilmekdir 😉 ama kimse sana "Turancilik ney lan değişik diyemez " aynı zaman da sende diyemezsin

  • Hepsini Göster
  • @NeOlsun55insonu bunun adi araplaşmaktir kendinizi kandırmayin

  • Kimseyi kandirdigimiz yok 😉

 • turancı falan değilim de, MHP HDP ile aynı masa etrafında oturacak diye bir rivayet var bu ne iş?

  0|1
  0|0
 • yaşasın ırkımın turan ülküsü :-) cCc

  0|1
  0|0
 • ... cCc...

  1|1
  0|0
 • Her Türk ferdinin hayallerinde az bile olsa vardır , Turan.

  0|1
  0|0
 • Ümmetçilik varken Turan nedir

  4|0
  0|0
 • Game Of Turan.

  0|1
  0|0
 • Gözlerin türk gözü gülüşün turan

  0|1
  0|0
 • Milliyetçiyim ama turancılıkı tamamen doğru bulmuyorum

  0|0
  0|0
 • Kandaşı burda değil başını çevirdiğinde yanındaysa o zaman bulursun gardaşım..

  0|0
  0|0
 • Sussam gönlüm razi değil ULUSAM faşist diyorlar !

  0|0
  0|0
 • Valla Türkçü mü dersşn Turancı mı bilmem anda ama ben ırkçıyım diyorum :)

  0|0
  0|0
 • Turanin yolu Buyuk Azerbaycandan geciyor. Azerbaycandan herkese selamlar 👋

  0|0
  0|0
Yükleniyor... ;