İslamiyet öncesinde kutsal gün hangisidir?

İslamiyet öncesi Arap toplumunun putlarına tapınmak ve saygılarını göstermek için toplandıkları gün hangisidir?

 • Perşembe
  A seç
 • Cuma
  B seç
 • Cumartesi
  C seç
 • Pazar
  D seç
Cinsiyetini ve yaşını belirt, oyunu kullan:
KızımErkeğim

0|0
14

En İyi Kız Görüşü

En İyi Erkek Görüşü

 • Bilmem

  0|1
  0|0

Senin görüşün var mı?

Kızlar Ne Diyor 0

Kızlardan En İyi Görüş seçilmiş, ancak hala görüşünü paylaşarak katkıda bulunabilirsin.

Erkekler Ne Diyor 3

 • Cahiliye Dönemi'nde Cuma günü

  0|1
  0|0
 • Türkler için?

  0|0
  0|0
 • Yonlendirmek istedigin nokta nedemek cuma araplarin copy paste me :)

  Cum‘a (cumua, cumaa) “toplamak, bir araya getirmek” anlamındaki cem‘ kökünden isimdir. Cem‘ masdarı ve birçok türevi muhtelif âyetlerde (bk. M. F. Abdülbâkī, MuǾcem, “cmǾa” md.), cum‘a ise kendi adıyla anılan sûrede geçmektedir (el-Cum‘a 62/9). Cum‘a çeşitli hükümleri bakımından birçok hadiste de yer almaktadır (bk. Wensinck, MuǾcem, “cumǾa” md.). İslâm’dan önceki dönemde haftanın altıncı gününe arûbe denirdi. Sözlükler bu kelimenin Arapça olmadığını belirtmiş, araştırmacılar da Ârâmî kökenli olduğunu tesbit etmişlerdir (Goitein, MW, XLIX/1-4, s. 188). Ârâmî dilinde “arefe günü” anlamına gelen arûbe, yahudilerin cumartesine hazırlık yaptıkları ve bunun için Medine’de sabahtan öğleye kadar pazar kurdukları bir gündü. Bu güne cuma adının verilmesini, Kureyş’in atalarından olup bu günde kavmini toplayan, kendilerine öğüt veren ve Harem’e saygı göstermelerini emreden Kâ‘b b. Lüeyy’e kadar götürenler olduğu gibi, hicretten önce Medine’de ensar tarafından toplantı ve ibadet günü olarak seçilmesine bağlayanlar ve ismi bu tarihten itibaren başlatanlar da vardır (İbnü’l-Cevzî, VIII, 264; İbn Hacer, V, 3-4).

  Bu günün cuma adını alması bilhassa toplantı günü olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı adı taşıyan sûrede, “Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen namaza gidin ve alışverişi bırakın” (el-Cum‘a 62/9) meâlindeki âyet, cuma namazının farz kılınmasından önce de günün bu adla anıldığına ve bir toplantı günü olduğuna işaret etmektedir.

  0|0
  0|0
Yükleniyor...