Şeriat kelime olarak ne anlama geliyor?

Güzelce açıklayana en iyi görüş vereceğim teşekkürler


0|0
313

En İyi Erkek Görüşü

 • Şeriat (Arapça: الشريعة), İslam hukuku anlamında İslam'daki ibadetler, muameleler ve cezaları içerisine alan, dinî hukuka ait tüm kavram ve kurallara verilen isimdir. Fıkıh ise şeriatta bu kanun ve kuralların teorik ve pratik uygulama çalışmaları ile ilgilenen, bir anlamda şeriatın ne olduğunu belirleyen çalışmalara verilen isimdir.
  Kaynak https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeriat

  0|0
  0|0

En İyi Kız Görüşü

 • Doğru yol. Hak din yolu. Büyük ve geniş cadde. Nur, aydınlık, ışık. Kur'an-ı Kerim ve Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın târif ettiği ve bildirdiği yol. Allah (C. C.) tarafından Peygamber Aleyhisselâm vâsıtasiyle vaz' ve tebliğ olunan hükümleri hâvi İlâhî kanunların hey'et-i mecmuası. Şeriat, aynı zamanda din mânâsına müsta'meldir ki, ahkâm-ı asliye denen itikadiyâtı ve ahkâm-ı fer'iye denen ibadet, ahlâk ve muâmelât yâni, İslâm Hukukunu ihtivâ etmektedir... (Şeriat; insanlardan sudur eden ef'âl-i ihtiyariyeyi bir nizam ve bir intizam altına alıp tahdid eden kaidelerin hulâsasıdır veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların mecmuasıdır. İ. İ.) (Şeriat ikidir. Birincisi: Âlem-i asgar olan insanın ef'âl ve ahvâlini tanzim eden ve sıfât-ı kelâmdan gelen bildiğimiz şeriattır. İkincisi: İnsan-ı ekber olan âlemin harekât ve sekenatını tanzim eden, sıfat-ı iradeden gelen şeriat-i kübra-yı fıtriyedir ki, bazan yanlış olarak tabiat tesmiye edilir. H.) ("Şir'a, Şeria, Meşrea"; lügatta bir ırmak veya herhangi bir su menbaından su içmek veya almak için girilen yol demektir. Bunda, insanların hayat-ı ebediyeye ve saadet-i hakikiyeye ulaşması için Allah Teâlâ'nın vaz' u teklif ettiği ahkâm-ı mahsusaya ve mezheb-i müstakime bil'istiâre ıtlak edilmiştir ki, din demektir.) (E. T.) (Şeriat, din lisânında; Cenâb-ı Hakkın, kulları için vazetmiş olduğu, dini, dünyevi ahkâmın heyet-i mecmuasıdır. Bu itibarla şeriat: Din ile müradif olup, hem ahkâm-ı asliye denilen itikadiyatı, hem ahkâm-ı fer'iye-i ameliye denilen ibadet, ahlâk ve muâmelâtı ihtiva eder. Şeriat, umumi mânasına nazaran bir Peygamber-i Zişân tarafından tebliğ edilmiş kanun-u İlâhi demektir. Ahkâm-ı Şer'iye denilince, bundan kanun-u İlâhi hükümleri mânasını anlamak lâzımdır. Ve bununla asıl Kur'ana, Hadise, İcmaa sarahaten müstenid olan hükümler kasdedilmiş olur. Ist. F. K.)

  0|0
  0|0

Senin görüşün var mı?

Erkekler Ne Diyor 12

 • Allahın şartlarıdır.

  0|0
  0|0
 • 0|0
  0|0
 • www.kubbealtilugati.com

  Yeterince açıklamış...

  0|0
  0|0
 • Allahın kanunları ama tam kelime anlamı şeri den geliyor sanırım arapca

  0|0
  0|0
 • ŞERİAT İRAN DEĞİLDİR. ADALETİYLE TANINAN OSMANLININ ANAYASASIDIR, ALLAHIN YER YÜZÜNDE Kİ KANUNLARIDIR..

  0|0
  0|0
 • Allahın koymuş oldugu kurallar bütünüdür.

  0|1
  0|0
 • şeriat din kuralları demek
  diye hatırlıyorum

  0|0
  0|0
 • islam hukuku

  0|0
  0|0
 • Dini kurallara göre hayatı düzenleyen kanunların tamamına şeriat denir

  0|0
  0|0
 • İslam'ın bütün kuralları diye biliyorum

  0|0
  0|0
 • şerbet

  0|0
  0|1
 • Bir ulkenin yonetiminde din kullanilmasidir yani dini kurallara gore ulkeyi yonetmektir

  0|0
  0|0

Kızlar Ne Diyor 2

 • Şeriat kelime anlamı Allah'ın Hükmü demektir. Toplumda dini yönetim Şekli olarak bilinir fakat bu şekilde tanımlamak yanlıştır çünkü dini yönetenlerim kelime anlamına yani - Allah ın Hükmü - ne uygun olup olmadığını bilemeyiz. Dolasıyla bir Müslüman'ın dini yönetim açısından bakmaması gerekiyor öyle olursa haşa bir yönetimi eleştirmek istediğimizde şeriata karşıyım dersek -Allah ın Hükmü -ne karşıyım demiş oluruz. Müslüman kişi bu kelimeyi dikkatli kullanmalı. Dini yönetimlere karşıyım diyebilir ama şeriat ile karşı olmayı bir arada kullanmamalı. Şeriat kuranı Kerimin tümüdür

  0|0
  0|0
 • Arapça kökenli bir sözcük olup; "yol, mezhep, metod, âdet, insanı bir ırmağa, su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol" anlamına gelir. Terim olarak "Kur'an âyetleri, Muhammed'in söz ve fiilleri olarak anlaşılan (sünnet/hadis) ve İslâm bilginlerinin görüş ve yorumlarıyla oluşturulan dini kanunlar toplamıdır.

  0|0
  0|0
Yükleniyor...