Divan Edebiyatı ile ilgileniyor musunuz?

Divan edebiyatıyla ilgilenen arkadaşlar var mı ? Sever misiniz Divan edebiyatını ? Hangi şairi daha çok seviyorsunuz ? Sevdiğiniz dörtlükler var mı ? Varsa hangileri ? Paylaşır mısınız sevdiğiniz dörtlükleri ?


0|0
79

En İyi Erkek Görüşü

 • Edebiyatın her türlüsü hoş gelir kalbime ve kulağıma. Birçok örnek var sevdiim. İşte onlardan biri.

  Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

  Felekler yandı âhumdan murâdum şem'i yanmaz mı  Kamu bîmârına cânan deva-yi derd îder ihsân

  Niçün kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı  Şeb-i hicran yanar cânum töker kan çeşm-i giryânum

  Uyarur halkı efgânum kara bahtum uyanmaz mı  Gül-i ruhsâruna karşu gözümden kanlu akar su

  Habîbüm fasl-i güldür bu akar sular bulanmaz mı  Gamum pinhan dutardum ben didiler yâra kıl rûşen

  Disem ol bîvefâ bilmen inanur mı inanmaz mı  Değildim ben sana mâil sen ettün aklumı zâil

  Bana ta'neyleyen gâfil sengi görgeç utanmaz mı  Fuzûlî rind-i şeydadur hemîşe halka rüsvâdur

  Sorun kim bu ne sevdâdur bu sevdâdan usanmaz mı

  0|0
  0|0

Senin görüşün var mı?

Erkekler Ne Diyor 8

 • Çok severim hem de. Hatta baya da ilgiliyim. Türk Edebiyatında en sevdiğim divan şarileri Baki, Nedim, Şeyh Galip, Necâti, Nef'i başta gelir. Ama genel olarak çoğunu severim. Ayrıca dünya divanlarında da İranlı Sâdi'ye karşı özel bir ilgim var.

  Anun içün kimseye vermez selâm ol nazenin Lebleri nâzik durur zahmet verür dendân-ı sîn

  NECÂTİ

  Leblerin mecruh olur dendân-ı sîn-i buseden

  La'lin öpdürmek bu haletle muhal olmuş sana

  NEDİM

  Gamzen ne dem ki tîğ çeküp hûn-feşân olur

  Uşşâk-ı dil-f igâra ecel mihribân olur

  Çeşmin o Kahraman-ı gazabnâkdir senin

  Kim hışmı zail olsa dahî bî-emân olur

  Gamzen suale başlasa uşşâka her müjen

  Güya lisân-ı hâl ile bir tercemân olur

  NEF'Î

  Şîşe-i elfâzımız sahbâ-yı tahkîk istemez

  Bir perîzâd-ı hayâle cilvegehdir her biri

  Şeyh Galip

  Sahn-ı çemende durma salınsın sebâyile

  Âzâdedir nihâi bugün berg ü bârdan

  Bâkî çemende haylî perîşân imiş varak

  Benzer ki bir şikâyeti var rûzgârdan

  BAKî

  Birkaç sevdiğim beyitle örnekledim:)

  0|0
  0|0
 • divan edebiyatı ile özel ilgilenmişliğim yoktur, ama Nesiminin Su Kasidesini okumuştum. ayrıca Dede Efendi'nin Yine bir gülnihal aldı şu gönlümü isimli şarkısını severek dinlerim.

  Mesela Nef'i ye Şeyhul islam Tahir Efendi Kelp (köpek) demiş. Tahir ise "temiz" anlamındadır. Maliki Mezhebinden olanlar köpeği, kedi gibi temiz kabul ederler. Tahir Efendinin Nefiye söylediği bu hakaret, şaire ulaşınca aşağıdaki şu şiiir söyler;

  Tahir Efendi bana kelp demiş,

  İltifatı bu sözde zahirdir. (yani bana açıkça iltifat etmiş)

  Maliki mezhebim zira benim,

  İtikadımca (inancıma göre) kelp TAHİR'dir

  :) iki anlama çekilecek altından kalkılamayacak bir cevap vermiş.Tahir aynı zamanda ( temiz ) anlamına geliyordu :D

  0|0
  0|0
  • evet biliyorum bunu iyi cevap vermiş sahiden =) teşekkürler ;)

 • Evet çok severim.Baki ve Nedim başta gelir. Yine bezm-i çemene lâle fürûzan geldi

  Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâğan geldi

  Bülbül âşüftelenüp bezme gazelhan geldi,

  Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâğan geldi

  1|0
  0|0
 • Bir Edebiyat öğrencisi olarak aşırı derece de Divan hastasıyım ve Hoca Denhaninin şu beyitlerine bitiyorum:

  Aceb bu derdümün dermânı yok mu

  Yâ bu sabr itmegün oranı yok mu

  Yanaram mumlayın başdan ayağa

  Nedür bu yanmağun payanı yok mu

  Güler düşmen benüm ağladuğuma

  Aceb şol kâfirün imânı yok mu

  Delüpdür cigerümi gamzen oku

  Ara yürekde gör peykânı yok mu

  Su gibi kanumı toprağa kardun

  Ne sanursın garîbin kanı yok mu

  Cemâl-i hüsnüne mağrur olursın

  Kemâl-i hüsnünün noksânı yok mu

  Begüm Dehhâni'ye ölmezden öndin

  Tapuna irmegün imkânı yok mu

  0|0
  0|0
  • bende çok seviyorum ya =)) biliyorum bunu sevdiklerimdendir =) teşekkürler ;)

 • Esraa55 bacı: evet fuzuli var ,nefi var.

  "derdime vakıf değil canan beni handan bilir" bu fuzuliye ait.

  0|0
  0|0
 • hayır

  0|0
  0|0
 • fuzuli ve baki okumutum ama .. sıkıcı

  0|0
  0|0
 • teyzesi defterdar olanın faytonla damda dolaşır.

  0|0
  0|0

Kızlar Ne Diyor 7

Yükleniyor... ;