Hz. Musa'nın Kızıldeniz mucizesine inanıyor musunuz?

Façaşahin
Hz. Musanın Kızıldeniz mucizesine inanıyor musunuz?
Kızıldeniz Nasıl Yarıldı?

Hz. Musa ve ona tabi dostları zorlu bir mücadele esnasında, yani Firavunun ordusu tarafından ele geçirildiklerini sandıkları bir esnada Hz. Musa, Allah'ın yardımından asla ümit kesmemiş ve “Hayır, şüphesiz Rabbim, benimle beraberdir; bana yol gösterecektir.” (Şuara Suresi, 62) diyerek güzel bir tevekkül örneği göstermiştir.

Kuranda görebileceğimiz üzere Allah, Hz. Musa’ya asasını kullanmasını emretmişti. Hz. Musa da bu emre uymuş ve bu vesile ile deniz Hz. Musa ve beraberindeki İsrailoğulları’nın karşı noktaya geçebileceği biçimde ikiye ayrılmıştı daha doğrusu yarılmıştı lakin aynı istikametten faydalanarak karşıya geçmeye çalışan Firavun ve peşindeki ordusu, denizin kapanması ile boğularak helak olmuştu.

Bunun üzerine Musa’ya: “Asanla denize vur!" diye vahyettik. (Vurdu ve) Deniz derhal yarıldı ve her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa’yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk. Şüphesiz, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.” (Şuara Suresi, 63–68)
Evet
A seç
Hayır
B seç
Cinsiyetini ve yaşını belirt, oyunu kullan:
KızımErkeğim
Hz. Musa'nın Kızıldeniz mucizesine inanıyor musunuz?
5
1
Görüşünü yaz